Nieruchomości

Zbliża się termin spłaty podatku od nieruchomości. Sprawdź, do kiedy masz czas

Nieruchomości

Jak dobrze sprzedać mieszkanie? Zdradzają agenci nieruchomości
Jak dobrze sprzedać mieszkanie? Zdradzają agenci nieruchomości
wideo 2/3

- Podatnicy powinni wiedzieć, że jeżeli nie dostali do tej pory z decyzji z urzędu, to nie muszą płacić tego podatku - powiedział tvn24bis.pl niezależny analityk Bartosz Turek. Termin spłaty pierwszej raty podatku od własności gruntów i budynków mija 15 marca.

Podatek od nieruchomości można opłacać w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Należy podkreślić, że jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, to trzeba ją do 15 marca uiścić w całości.

- Z tego, co wiem, to wzrosły stawki. To jest dość prosty podatek, bo ludzie nie muszą nic liczyć. Podatnicy dostają informację, ile mają zapłacić i do kiedy. Póki nie dostaniemy decyzji z urzędu, to wstrzymujemy się z zapłatą - podkreślił dla tvn24bis.pl Turek.

Ustawowe maksimum

Stawki podatku od nieruchomości zawsze uchwalane są przez rady gmin, ale nie mogą być wyższe od tych określonych ustawowo przez ministra finansów na dany rok podatkowy.

W przypadku, gdy decyzję z urzędu o wysokości podatku otrzymaliśmy po 1 marca, to od momentu jej otrzymania mamy jeszcze 14 dni na dokonanie płatności.

W porównaniu z 2018 rokiem maksymalne stawki podatku wzrosły od kilku groszy do kilkunastu groszy od metra kwadratowego. Zmiany wynikają z inflacji. Zmiany są porównywalne do tych, które miały miejsce rok wcześniej.

Podatek w 2019 r. nie może wynieść więcej niż:

- 0,93 zł/m2 powierzchni - od gruntów zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej (+2 gr w stosunku do 2018 r.); - 4,71 zł/ha pow. – od gruntów pod powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (+8 gr); - 0,49 zł/m2 pow. – od gruntów pozostałych, na przykład zajętych na prowadzenie działalności pożytku publicznego (+1 gr); - 0,79 zł/m2 pow. użytkowej – od budynków mieszkalnych lub ich części (+2 gr); - 23,47 zł/m2 pow. użytkowej – od budynków lub ich części zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej (+37 gr).

Jak mierzyć powierzchnię użytkową?

Warto zwracać uwagę na to, czy podana w formularzu informacyjnym powierzchnia gruntu jest zgodna z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków albo w akcie notarialnym kupna nieruchomości.

Jak można samemu wyliczyć powierzchnię użytkową budynku lub jego części na potrzeby tego podatku? Należy zmierzyć po wewnętrznej stronie długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Te części pomieszczeń, których wysokość wynosi od 1,4 do 2,2 m zaliczane są do powierzchni użytkowej w 50 proc., a te niższe niż 1,4 m się pomija.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące płacą w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości