Podatek od nieruchomości w górę. Nowe stawki od stycznia

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Czy to dobry moment na zakup mieszkania?
Czy to dobry moment na zakup mieszkania?
wideo 2/5
Czy to dobry moment na zakup mieszkania?

Od stycznia wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Są one określane w obwieszczeniu Ministra Finansów. O ostatecznej wysokości daniny decydują samorządy, jednak wiele z nich już zdecydowało się na podniesienie stawek do najwyższego poziomu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Podatek od nieruchomości płacimy, jeśli posiadamy na przykład grunty, mieszkania, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z obowiązku odprowadzania podatku od nieruchomości muszą się wywiązać właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach posiadacze zależni nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawki podatku od nieruchomości określane są przez rady gmin, nie mogą jednak przekroczyć górnych stawek określonych przez ministra finansów.

Górne granice stawek zmieniają się każdego roku w powiązaniu z wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku. Inflacja w 2020 roku wyniosła w tym okresie 3,9 proc. rdr, więc o tyle też zostanie podniesiony górny limit podatku.

Nowe stawki

Oto maksymalne stawki, które opublikowało Ministerstwo Finansów.

Podatek od budynków mieszkalnych ma wynieść maksymalnie 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (obecnie 0,81 zł).

Z kolei górna granica podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osiągnie poziom 24,84 zł od 1 m kw (obecnie 23,90 zł). W przypadku, gdy działalność gospodarcza dotyczy obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym danina wyniesie maksymalnie 11,62 zł od 1 m kw (obecnie 11,18 zł).

Podatek dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wyniesie 5,06 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (obecnie 4,87 zł).

Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności to 0,99 zł za 1 m kw (obecnie 0,95 zł).

Górna granica w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi nie będzie mogła przekroczyć 4,99 zł za 1 ha (obecnie 4,80 zł).

Stawka maksymalna za pozostałe grunty to 0,52 zł za 1 m kw (obecnie 0,50 zł).

Na 3,28 zł za 1 m kw ustalono natomiast stawkę dla obszarów niezabudowanych objętych planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym (obecnie 3,15 zł).

Decyzje samorządów

Z możliwości podniesienia stawek podatku od nieruchomości do najwyższego poziomu skorzystały już władze m.in. Warszawy, Łodzi, Gdańska, Poznania, Szczecina i Białegostoku. Na zamrożenie stawek podatku od nieruchomości zdecydował się m.in. Lublin.

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości