Za CO2 zapłacimy słono

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPolska chce mieć większe limity emisji CO2 bo nasza gospodarka oparta jest w ogromnym stopniu na węglu

Cena ciepła wzrośnie w Polsce w 2013 roku o 22 proc. tylko z powodu zakupu pozwoleń na emisję CO2. Propozycje unijnych przepisów ograniczających emisję dwutlenku węgla zagrażają największym firmom w Polsce. Spowodują wzrost wydatków w zakładach papierniczych, chemicznych, cementowniach i utratę ich konkurencyjności już za 3 lata.

Chodzi o wyjątkowo niekorzystne dla polskiego przemysłu zasady przydziału darmowych pozwoleń na emisję CO2 na okres od 2013 do 2020 roku. Decyzje mają zapaść w Brukseli już 15 grudnia w Komisji Ochrony Klimatu. Rząd ma tylko 2 tygodnie by temu zapobiec.

Jeśli do połowy grudnia polskie władze nie zdobędą poparcia dla zmiany proponowanych przepisów, firmom z kilku branż energochłonnych produkcja przestanie się opłacać. Groźba utraty konkurencyjności (i redukcji zatrudnienia) przez nasze firmy jest o tyle realna, że Komisja Europejska nie uwzględnia polskiej specyfiki wykorzystania węgla jako paliwa do produkcji.

Branża ciepłownicza już szacuje, że cena ciepła wzrośnie w Polsce w 2013 roku o 22 proc. tylko z powodu wydatków na zakup pozwoleń na emisję. Firmy nawozowe będą musiały dopłacić do pozwoleń co roku około 68 mln euro; cementownie szacują koszty od 375 mln zł w 2013 roku do 735 mln zł w 2020.

Źródło: Rzeczpospolita

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu