UE: dość dopłat do górnictwa

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24UE może udzielić pomocy dla kopalń, ale tylko do 2014 r.

Dość dopłat do górnictwa - mówi Komisja Europejska i proponuje, by pomoc państwa dla kopalni węgla kamiennego w UE mogła być udzielana tylko do października 2014 roku i tylko dla tych kopalń, które mają być do tego czasu zamknięte. Na propozycję KE muszą się zgodzić kraje członkowskie.

- Celem propozycji jest zapewnienie, że do 15 października 2014 roku ostatecznie zamknięte zostaną niekonkurencyjne kopalnie. Nie powinno być co do tego wątpliwości: firmy mają być rentowne bez żadnych subsydiów. To jest kwestia uczciwości wobec konkurentów, którzy działają na rynku bez pomocy państwa. To także w interesie podatników i finansów publicznych, które są teraz mocno ograniczone - oświadczył unijny komisarz ds. konkurencji Joaquin Almunia.

Dostaną pomoc jak przedstawią plan zamknięcia

Obecne rozporządzenie wygasające z końcem br. stanowi, że w przemyśle węglowym można wspierać trzy kategorie działań - inwestycje, działania operacyjne i działania nadzwyczajne. W nowym rozporządzeniu, które ma zastąpić od Nowego Roku obecne przepisy, KE chce pozwolić na pomoc na działalność tylko pod warunkiem, że zakłady przedstawią plany zamknięcia do października 2014. Ponadto, pomoc ma stopniowo maleć (33 proc. co 15 miesięcy) i kopalnie będą musiały przedstawić plany zrekompensowania wpływu pomocy na środowisko w dziedzinie efektywności energetycznej, promocji odnawialnych źródeł energii czy też instalacji do składowania CO2.

Nie zamkną kopalni? Zwracają pieniądze

Jeśli propozycja KE zyska większość kwalifikowaną w Radzie UE, każda kopalnia otrzymująca pomoc od 2011 będzie musiała być zamknięta do 2014. Jeśli kopalnia nie dochowa terminu, będzie musiała zwrócić pomoc - tłumaczył rzecznik KE Jonathan Todd.

- Gdyby KE nie przedstawiła tej propozycji, nie byłoby możliwości dalszego subsydiowania kopalni od końca 2010 (wraz z wygaśnięciem obecnych przepisów) - powiedział Todd. I dodał - Proponujemy nowy reżim od 2011 roku do połowy października 2014 roku i nowe bardziej restrykcyjne zasady. Niedozwolona będzie jakakolwiek pomoc na inwestycje.

Pomoc ze strony UE a sprawa Polska

Polska, która jest największym producentem węgla kamiennego w UE, w pracach nad projektem rozporządzenia chciała utrzymania możliwości wpierania tego przemysłu i nowego instrumentu prawnego, który zezwala na pomoc. Dodajmy, że choć na Polskę przypada ponad połowa unijnej produkcji węgla kamiennego, to Niemcy i Hiszpania otrzymują w ramach pomocy państwa największe dotacje. Z danych KE wynika, że w 2008 roku przekazały kopalniom odpowiednio 1,8 mld euro oraz 800 mln euro. Wydobycie węgla dotowały także: Rumunia, Węgry i Słowenia oraz w niewielkim stopniu Słowacja. Cała pomoc w UE sięgnęła w 2008 r. 2,9 mld euro - wobec 6,4 mld euro w 2003 r. W 2008 roku blisko 1,3 mld euro poszło na dotowanie bieżącej produkcji.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24