TVN liderem oglądalności. Poziom rentowności jak przed kryzysem

Najnowsze

TVNTVN liderem oglądalności

Grupa TVN została liderem oglądalności w II kwartale tego roku, co pozwoliło, mimo nieco mniejszych niż rok wcześniej przychodów, poprawić wynik EBITDA. - Tak doskonałe wyniki (oglądalności - red.) przełożyły się bezpośrednio na naszą rentowność, która powraca do przedkryzysowych poziomów - powiedział prezes zarządu TVN Markus Tellenbach.

Wzrost oglądalności o 70 proc., wynikający z rozwoju zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej, osiągnęły TVN7 i TTV. Wszystkie pozostałe kanały tematyczne utrzymały lub zwiększyły oglądalność.

Prezes Grupy TVN: Wraca zaufanie w gospodarceTVN CNBC

- Z dumą pragnę ogłosić, że Grupa TVN po raz pierwszy w swojej historii osiągnęła pozycję lidera pod względem wyników całodziennej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej odnotowując udział na poziomie 23,9 proc. w drugim kwartale. Ponadto, nasze ramówki wygrywały z głównymi konkurentami przez ostatnie cztery kwartały pomimo znacznych oszczędności zrealizowanych w tym okresie - ocenił Markus Tellenbach.

Dynamika lepsza niż rynek

Przychody Grupy TVN zmniejszyły się o 2,5 proc. rok do roku w drugim kwartale na - jak informuje spółka - nadal słabym, ale wykazującym oznaki poprawy rynku reklamy telewizyjnej. Wyniosły one 440 mln zł. Spadek przychodów w pierwszej połowie 2013 r. wyniósł natomiast 4,0 proc. Powodem spadku mają być: niższa o 1,6 proc. sprzedaż czasu reklamowego, umiarkowanego wzrostu przychodów ze sponsoringu o 3,9 proc. oraz niższych od zakładanych (o 3,3 proc.) opłat za kanały tematyczne. Pomimo spadku przychodów z reklam, wykazały one i tak lepszą niż rynek dynamikę (rynek spadł o 3,8 proc.).

Zysk operacyjny spółki wyniósł 137 mln zł. EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) spółki wzrosła o 10 proc. zarówno w drugim kwartale jak i w całym półroczu, i wyniosła 157 mln zł. Z kolei skorygowana EBITDA (z wyłączeniem udziału w zyskach spółek stowarzyszonych, w tym przypadku platformy nc+) wzrosła o 20 proc. w drugim kwartale do 171 milionów zł, a w półroczu 2013 o 10 proc. rok do roku do poziomu 256 milionów zł.

Grupa podkreśla, że tak duży wzrost EBIDTA to "skutek wyhamowania spadku przychodów i znacznych oszczędności, przede wszystkim kosztów programowych, co z nadwyżką zrekompensowało wpływ niższych przychodów".

Mniejsze straty

Strata netto wyniosła 32 miliony zł w drugim kwartale oraz 78 milionów zł w pierwszym półroczu 2013 roku głównie w wyniku niezrealizowanych strat kursowych na wycenie obligacji denominowanych w euro.

Strata netto przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. wyniosła 30 mln zł w drugim kwartale i 74 mln zł w pierwszej połowie 2013 roku.

Co warto podkreślić, konsensus analityków oscylował w graniach przychodu na poziomie 440 mln zł, EBITDA w wysokości ok. 149 mln zł, straty netto ok. 36 mln zł.

Grupa poinformowała też, że nc+ (spółka stowarzyszeniowa) miała na koniec czerwca 2,3 miliona abonentów post-paid, z miesięcznym ARPU (średni przychód na użytkownika) w wysokości 63,4 zł w pierwszej połowie roku, osiągając przychody 1,138 milionów zł w tym okresie.

Podtrzymane oczekiwania

Zarząd podtrzymuje swoje oczekiwania na rok 2013: wyniki TVN lepsze niż średni jednocyfrowy spadek rynku reklamy telewizyjnej oraz skorygowana EBITDA porównywalna do wyniku w ubiegłym roku.

- Grupa TVN będzie dalej kładła nacisk na wyjątkową jakość i wysoką oglądalność oferty programowej wszystkich swoich kanałów telewizyjnych, uwzględniając fragmentację postępującą między innymi w efekcie wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej, oraz pierwsze oznaki poprawy sytuacji na rynku reklamy telewizyjnej. Jesteśmy przekonani, że Grupa TVN osiągnie wyniki lepsze niż średni jednocyfrowy spadek rynku reklamy telewizyjnej, a skorygowana EBITDA będzie porównywalna do zeszłorocznej. Pozwala to zarządowi podtrzymać oczekiwania na rok 2013 przedstawione 28 lutego - podkreślił prezes zarządu TVN Markus Tellenbach.

Autor: mn//mat//bgr / Źródło: tvn24.pl, TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN