Spór o PZU: pierwszy krok ku ugodzie

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Eureko porozumie się ze Skarbem Państwa?

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) i holenderski koncern Eureko wynegocjowali treść memorandum w sprawie sposobu prowadzenia negocjacji o rozwiązaniu konfliktu wokół PZU - poinformował minister skarbu Aleksander Grad. Według niego, ugoda może zostać zawarta w maju lub czerwcu.

- Wynegocjowaliśmy z Eureko treść memorandum i jesteśmy w fazie formalnego podpisywania dokumentu. To na pewno chwilę potrwa. I dopiero kiedy będzie to podpisane przez każdą ze stron będziemy mogli poinformować, co jest w tym memorandum - powiedział Grad w telewizyjnym wywiadzie.

Według jego słów, memorandum określa zasady i sposób prowadzenia tej rundy negocjacji: kto będzie negocjował, jak będą prowadzone negocjacje, jakie są ich warunki brzegowe, zasady poufności. - Mam nadzieje, że albo porozumiemy się do końca maja, początku czerwca, albo będzie impas - powiedział minister.

Długa historia

W połowie marca MSP odrzuciło żądanie Eureko, aby Polska sprzedała tej firmie dodatkowych 21 procent akcji PZU. MSP zaproponowało wówczas nową próbę osiągnięcia porozumienia w oparciu o rozliczenie rzeczywiście poniesionych przez Eureko nakładów, jakie spółka poniosła w związku z zawartymi wcześniej umowami. MSP podało, że jest gotowe do zwrotu wartości realnie dokonanej inwestycji wraz ze stosownymi odsetkami.

Eureko zadeklarowało natomiast gotowość do rezygnacji z domagania się w postępowaniu arbitrażowym odszkodowania w wysokości 35,6 mld zł.

Spór z Eureko toczy się od lat. Firma domagała się realizacji podpisanej ze Skarbem Państwa umowy prywatyzacyjnej (1999) oraz aneksu (2001), na mocy których miało przejąć większościowy pakiet akcji PZU - obecnie ma 33% minus 1 akcję ubezpieczyciela. Trybunał Arbitrażowy w Londynie w 2005 roku nakazał przekazać kontrolę nad PZU na rzecz Eureko, a obecnie ustala wysokość odszkodowania.

Źródło: ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN24