Skarb Państwa z karą 20 tys. złotych. "Walor edukacyjny"

Najnowsze

TVN24 Biznes i ŚwiatSkarb Państwa z karą 20 tys. złotych

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Skarb Państwa (reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa) 20 tys. zł kary za niepowiadomienie Komisji o zmniejszeniu udziału w spółce PGE. Chodzi o sprawę z sierpnia 2010 roku i redukcję z 85 proc. do nieco ponad 79 proc. ogólnej liczby posiadanych przez Skarb Państwa głosów - poinformowała Komisja w komunikacie.

Zmiana udziału Skarbu Państwa w PGE wynikała z połączenia spółek PGE Górnictwo i Energetyka z siedzibą w Łodzi, PGE Energia z siedzibą w Lublinie ze spółką PGE oraz emisji, na potrzeby połączenia, akcji obejmowanych przez akcjonariuszy spółek przejmowanych.

Zawiadomienie o zmianie udziału wpłynęło do KNF i do PGE z 19-dniowym opóźnieniem.

Walor edukacyjny

"Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej (...) spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Komisja ocenia, iż wskazanie uczestnikom rynku kapitałowego motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny" - podała Komisja.

KNF zastrzegła jednak, że "szczególny charakter prawny Skarbu Państwa jako osoby prawnej nie miał wpływu na ocenę dokonanego naruszenia, w związku z równością wszystkich podmiotów wobec prawa".

"Podkreślić jednak należy, że z uwagi na to, iż Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem wielu spółek publicznych nałożona kara ma na celu zapobieżenie w przyszłości powtórnemu naruszeniu obowiązków nałożonych ustawą o ofercie" - dodano.

Autor: ToL,mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock