Najnowsze

Sejm zajmie się odwróconą hipoteką. Seniorzy mają być bezpieczni

Najnowsze


Na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu Sejm zajmie się projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, autorstwa MF. Zgodnie z nim bank będzie wypłacał klientowi świadczenie pieniężne zabezpieczone hipoteką ustanowioną np. na domu czy mieszkaniu.

Jak zapewniał minister finansów Mateusz Szczurek, odwrócony kredyt hipoteczny będzie bezpiecznym produktem dla seniorów. Przyznał, że prace nad projektem w tej sprawie trwały długo, gdyż trzeba było pogodzić sprzeczne interesy - banków i osób starszych.

Jakie zmiany?

Według projektu bank będzie wypłacał klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu, mieszkaniu albo prawie do nieruchomości. Odwrócony kredyt hipoteczny ma być oferowany osobom starszym. Regulacja nie narzuca jednak limitu wieku. Spadkobiercy będą mogli spłacić kredyt i zachować prawa do nieruchomości. Jeżeli się na to nie zdecydują, będą mieli obowiązek przeniesienia prawa do nieruchomości na kredytodawcę. Spadkobiercom będzie przekazywana kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością roszczenia banku a wartością nieruchomości. Chodzi o przypadki, gdy ta różnica będzie dodatnia. Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu - wraz z odsetkami i innymi kosztami - będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli nie tylko dopełnić formalności spadkowych, ale także będą mieli możliwość spłaty kredytu i zachowania prawa do lokalu. Kredyt można będzie spłacić wcześniej i nie ponosić kosztów naliczanych odsetek.

Pod nadzorem KNF

Umowy odwróconego kredytu hipotecznego mają być zawierane przez banki, oddziały banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną. Instytucje te podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzorczym w macierzystych państwach członkowskich UE. Projekt zakłada, że odwrócony kredyt hipoteczny ma być udzielany w walucie, w której beneficjent otrzymuje większość dochodów. Takie rozwiązanie ma pozwolić na uniknięcie ryzyka walutowego. By zabezpieczyć interesy klienta, bank będzie musiał przekazać mu formularz informacyjny o ofercie co najmniej siedem dni przed zawarciem umowy. Ma to być dodatkowe zabezpieczenie dla seniora, żeby mógł się zastanowić, czy umowa mu odpowiada.

Rynkowa cena

Podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego ma być rynkowa wartość nieruchomości. Przed zawarciem umowy rzeczoznawca majątkowy oceni nieruchomość. Projekt nie przesądza o tym, która ze stron ma płacić za wycenę. Kredytobiorca będzie do chwili swojej śmierci właścicielem, wieczystym użytkownikiem nieruchomości lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

SLD chwali i gani

Posłanka SLD Anna Bańkowska uważa, że rządowy projekt zawiera wiele dobrych rozwiązań. Wytknęła jednak ciągły brak regulacji ws. renty dożywotniej. - Martwi mnie to, bo rząd równocześnie miał wprowadzić szereg rozwiązań dotyczących renty dożywotniej, nad którymi jest za mały nadzór w tym momencie, niedostateczna jest też piecza nad osobami, które zechcą skorzystać z tego rozwiązania – oceniła Bańkowska. Posłanka Sojuszu wyraziła obawę, że firmy, które oferują rentę dożywotnią, "będą bardzo ekspansywne na rynku i wiele ludzi będzie myślało, że warto z nimi te umowy podpisywać", myląc rentę dożywotnią z odwróconym kredytem hipotecznym. Polega ona na przeniesieniu prawa do nieruchomości na instytucję finansową w zamian za wypłacanie przez nią dożywotniej renty poprzedniemu właścicielowi nieruchomości oraz zapewnieniu prawa dożywotniego zamieszkania w niej. Podpisujący umowę o rentę dożywotnią, traci prawo własności do lokalu, budynku, czy do użytkowania wieczystego. Nad projektem dot. renty dożywotniej pracuje resort gospodarki.

Odwrócona hipoteka. Sposób na godziwą emeryturę?
Odwrócona hipoteka. Sposób na godziwą emeryturę?red. | TVN24 Biznes i Świat

Autor: msz//bgr / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości