Rząd wprowadził preferencje dla rodziny 3+. Państwo przeznaczy na to ok. 36 mln zł

Najnowsze

ShutterstockUdogodnienia dotyczą rodzin z co najmniej trojgiem dzieci

Rząd ustanowił we wtorek program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest m.in zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny (KDR), która zapewni specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Uchwała wchodzi w życie 16 czerwca 2014 r.

Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić także przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele. - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Dochód nieważny

Koordynatorem programu będzie minister pracy i polityki społecznej. Jego zadaniem będzie zamieszczanie (i aktualizowanie) na stronie internetowej resortu pracy wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym, w tym ulg w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom oraz rabatów na produkty i usługi świadczone przez inne podmioty. W praktyce wykaz będzie źródłem informacji na temat podmiotów i instytucji zapewniających rodzinom wielodzietnym uprawnienia w ramach programu.

Z programu będą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, czyli takich w których jest troje i więcej dzieci – niezależnie od osiąganego dochodu. Rodzice będą otrzymywali KDR na czas nieokreślony (bezterminowo), a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności.

Bezpłatna karta

Karta będzie przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Będzie wydawana bezpłatnie. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia ma być wydawany duplikat. Koszt wydania to 8,76 zł. W uzasadnionych przypadkach opłata ta nie będzie pobierana. Zmiana danych w Karcie będzie wymagała wydania nowego dokumentu.

W praktyce KDR będzie dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Będą na niej umieszczone m.in. imię i nazwisko osoby uprawnionej (rodzica lub dziecka), numer PESEL, termin ważności, numer karty, logo programu.

Szacuje się, że w latach 2014-2015 zostanie wydane ok. 3,4 mln KDR (w 2014 – 1,3 mln i w 2015 r. – 2,1 mln). Trzeba będzie na ten cel przeznaczyć z budżetu państwa ok. 36,02 mln zł.

Autor: ToL/Klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock