RPO: Przepisy nie bronią klientów przed deweloperami

 
TVN24Działania deweloperów pod lupą Rzecznika Praw Obywatelskich

- Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury w sprawie braku regulacji prawnych chroniących interesy klientów firm deweloperskich - wynika z komunikatu RPO.

Rzecznik zwrócił się do resortu z prośbą o wskazanie, czy prowadzone są prace legislacyjne dotyczące ustawy chroniącej interesy nabywców mieszkań. Do rzecznika napływały skargi od obywateli poszkodowanych w wyniku działań firm deweloperskich. Zażalenia dotyczyły głównie wymuszania przez deweloperów na klientach dopłat do ustalonej wcześniej ceny mieszkania, czy też rozwiązywania zawartych umów w celu ponownej sprzedaży lokali po nowej, znacznie wyższej cenie.

Deweloperzy podejmują coraz więcej działań niezgodnych z dobrymi obyczajami w celu maksymalizacji zysku. Jest to coraz powszechniejsze zjawisko, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost cen nieruchomości oraz materiałów budowlanych i kosztów robocizny, wywołany wciąż rosnącym popytem na mieszkania Rzecznik o deweloperach

- Deweloperzy podejmują coraz więcej działań niezgodnych z dobrymi obyczajami w celu maksymalizacji zysku. Jest to coraz powszechniejsze zjawisko, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost cen nieruchomości oraz materiałów budowlanych i kosztów robocizny, wywołany wciąż rosnącym popytem na mieszkania - czytamy w komunikacie.

Zdaniem RPO, konieczne jest wprowadzenie regulacji prawnych, których celem byłaby ochrona interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich inwestujących w budowę lokali mieszkalnych. Rzecznik podkreślił, że szczególnie istotne jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron umowy, sposobu jej wykonania, czy też formy dokumentu.

Minister się zgodził, inicjatywy nie było

W lipcu ubiegłego roku Rzecznik zwrócił się do ówczesnego ministra budownictwa z prośbą o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w celu obrony praw klientów firm deweloperskich. W udzielonej RPO odpowiedzi minister budownictwa uznał, że obowiązujące przepisy nie zapewniają wystarczającej ochrony nabywcom mieszkań. Zapowiedział podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu stworzenia odpowiedniej ustawy zwiększającej bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Projekt miał zostać skierowany pod obrady Rady Ministrów w IV kwartale 2007 r.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości