Wsparcie dla firm i pracowników. Ile pieniędzy wypłacono w poszczególnych województwach?

Źródło:
PAP, TVN24
Wojewoda małopolski o pomocy dla firm
Wojewoda małopolski o pomocy dla firm
wideo 2/9
Wojewoda małopolski o pomocy dla firm

Naszym głównym celem jest ochrona miejsc pracy i zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników; na ten cel przekazaliśmy firmom już około 60 miliardów złotych - poinformowała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. O wsparcie zawnioskowało dotąd 5 milionów przedsiębiorców. Oto, jak wygląda pomoc w poszczególnych województwach.

We wtorek odbyło się jednocześnie 16 konferencji prasowych wojewodów dotyczących rządowego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Obowiązująca od 1 kwietnia "tarcza", która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.

Kolejne środki wypłacane są w ramach tzw. tarczy finansowej, którą obsługuje Polski Fundusz Rozwoju. Jej wartość to ok. 100 mld zł.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Województwo łódzkie

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński poinformował, że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń przyznano regionowi 154,5 mln zł. - Te pieniądze obejmują prawie 33 tysięcy. miejsc pracy - dodał. Jak poinformował, w ramach tzw. świadczenia postojowego na terenie województwa zostało już wypłaconych 113,3 mln zł, a te świadczenia otrzymało blisko 60 tys. osób. Mikroprzedsiębiorcom przyznano pożyczki na kwotę prawie 415 mln zł. Z kolei z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) kwota przyznanego dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkiem to 89 mln zł. Pomoc otrzymało dotychczas 3,5 tys. tych podmiotów. Natomiast dla osób samozatrudnionych w regionie łódzkim dofinansowanie z tego funduszu to 28,5 mln zł i obejmuje prawie 6 tys. osób.

Województwo opolskie

Przedsiębiorcy z województwa opolskiego otrzymali 276 mln zł wsparcia - poinformował na spotkaniu z przedstawicielami biznesu w Oleśnie wojewoda opolski Adrian Czubak.

Według informacji wojewody, do tej pory pomoc z rządowej "tarczy" dotarła do ponad 29 tys. przedsiębiorców z województwa opolskiego - głównie mikrofirm. - Dzięki wprowadzeniu do obiegu dodatkowych 276 mln zł, udało się uchronić przed likwidacją ponad 85 tys. miejsc pracy - wskazał.

Województwo pomorskie

Do przedsiębiorców z Pomorza w ramach różnych instrumentów "tarczy" trafiło prawie 3,8 mld zł - poinformował wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę 61 tys. 621 miejsc pracy przekazano ponad 257 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Społecznego mikro, małym i średnich przedsiębiorcom, osobom samozatrudnionym oraz organizacjom pozarządowym działającym w regionie wypłacono łącznie blisko 140 mln zł. Pozytywnie rozpatrzono 10 tys. 522 wnioski z 15 tys. 654 złożonych. Wojewoda pomorski dodał, że świadczenia postojowe w łącznej wysokości 140 mln zł przyznano 71 tys. 963 osobom. Udzielono także 83 tys. 343 mikropożyczki na łączną kwotę ponad 416,3 mln zł. W ramach tzw. tarczy finansowej PFR przekazano 2,8 mld zł subwencji dla 14 tys. 824 pomorskich firm zatrudniających w sumie 131 tys. 661 pracowników.

Województwo dolnosląskie

Wicewojewoda Bogusław Szpytma mówił we wtorek, że w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, skąd wypłacane są środki dla firm zgłaszających przestoje ekonomiczne lub obniżony wymiar czasu pracy, do tej pory wypłacano na Dolnym Śląsku 560 mln zł. Dodał, że dzięki "tarczy" udało się ochronić ponad 138 tys. miejsc pracy. Łączna kwota świadczenia postojowego to ponad 136 mln zł. Trafiło ono niemal do 70 tys. osób. Szpytma wskazał też na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw. Na Dolnym Śląsku z tej formy pomocy skorzystało ponad 90 tys. mikroprzedsiębiorstw. Łącznie - jak mówił wicewojewoda - dzięki "tarczy antykryzysowej" wsparcie otrzymało 300 tys. pracowników na Dolnym Śląsku. Wicewojewoda wspomniał też o tzw. tarczy finansowej, z której - jak mówił - w skali kraju wypłacono ponad 40 mld zł, z czego na Dolnym Śląsku prawie 3 mld zł. - To największe narzędzie wsparcia bezpośrednio trafiające do przedsiębiorcy - mówił Szpytma. Największe dofinansowanie dla jednej firmy wyniosło prawie 7 mln zł.

Wsparcie dla firm w województwie dolnośląskim
Wsparcie dla firm w województwie dolnośląskim02.06 | Wicewojewoda Bogusław Szpytma mówił we wtorek, że w ramach Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, skąd wypłacany są środki dla firmy zgłaszających przestoje ekonomiczne lub obniżony wymiar czasu pracy, do tej pory wypłacano na Dolnym Śląsku 560 milionów złotych.TVN24

Województwo małopolskie

W Małopolsce wartość dotychczasowego wsparcia to niemal 1 mld 105 mln zł. Z tego blisko 297 mln zł ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczono na ochronę ponad 63 tys. miejsc pracy, a ponad 207 mln zł na świadczenia postojowe dla prawie 106 tys. osób.

Ponad 431 mln zł stanowiły pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, a ponad 169 mln zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla firm i organizacji zatrudniających ponad 32,6 tys. osób.

Województwo lubuskie

Wsparcie dla lubuskich przedsiębiorców w ramach "tarczy" wyniosło dotychczas 1,382 mld zł.

Z danych przekazanych przez urząd wojewódzki wynika, że 382 mln zł zostały dotąd przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu działalności gospodarczej i miejsc pracy czy wypłaty zasiłków opiekuńczych. Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłacono łącznie 132,6 mln zł na utrzymanie 35 tys. miejsc pracy. W przypadku dużych przedsiębiorstw były to kwoty sięgające nawet 5,4 mln zł. Na pożyczki w wysokości 5 tys. zł przeznaczono 148,9 mln zł. Dotychczas przyznano je 30 tys. mikroprzedsiębiorcom. Na świadczenia postojowe przeznaczono 53,4 mln zł dla 27,1 tys. osób. W ramach tzw. tarczy finansowej, której koordynatorem jest Polski Fundusz Rozwoju, do lubuskich przedsiębiorstw trafił dotychczas miliard zł. Pożyczki, które w 75 proc. mogą zostać umorzone, otrzymało 5 761 lubuskich przedsiębiorstw zatrudniających łącznie ponad 47 tys. osób.

Województwo lubelskie

W Lubelskiem z pomocy skorzystało blisko 9,3 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zatrudnionych w nich jest ponad 73,5 tys. pracowników. Łączna przydzielona kwota subwencji wynosi ponad 1,5 mld zł.

Dyrektor lubelskiego oddziału ZUS Piotr Waszak powiedział, że dotychczas zwolnienie ze składek – za marzec i kwiecień uzyskało 56 tys. firm na łączną kwotę 283 mln zł. - Wpłynęło 78 tys. wniosków - zaznaczył. Dodał, że wpłynęło też 66 tys. wniosków o świadczenia postojowe. Ponad 55 tys. wniosków już zostało zatwierdzonych do wypłaty. Łączna kwota wypłat dokonanych w maju z tego tytułu to 103 mln zł. Waszak poinformował też, że w woj. lubelskim wpłynęło 35 tys. wniosków o dodatkowe zasiłki opiekuńcze. Ponad 30 tys. zasiłków już wypłacono na kwotę 11 mln zł.

Z EFS dofinansowanie do wynagrodzeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - otrzymało dotychczas w Lubelskiem 2 tys. firm, a łączna kwota wsparcia to 23 mln zł. Ponadto dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 15 mln zł otrzymało w woj. lubelskim około 3,5 tys. przedsiębiorców, tzw. samozatrudnieni. Wsparcie - ponad 94 tys. zł - otrzymały też 24 organizacje pozarządowe, zatrudniające łącznie 120 pracowników. W województwie wypłacono też ok. 50 tys. mikropożyczek.

Województwo zachodniopomorskie

W ramach tzw. tarczy finansowej PFR zachodniopomorscy przedsiębiorcy otrzymali 1,5 mld zł.

Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wysokość przyznanego wsparcia na Pomorzu Zachodnim to kwota 109 mln zł. W ramach funduszu wspartych zostało blisko 25 tys. miejsc pracy. Wypłacono też 87,4 mln zł w ramach świadczenia postojowego - otrzymało je 45 tys. osób.

Wysokość mikropożyczek - na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla ponad 62 tys. mikroprzedsiębiorców to 312 mln zł.

Wojewoda zachodniopomorski o wsparciu dla firm
Wojewoda zachodniopomorski o wsparciu dla firm02.06 | W ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zachodniopomorscy przedsiębiorcy otrzymali 1,5 miliarda złotych.TVN24

Województwo podlaskie

Do przedsiębiorców z tego regionu trafiło ponad 1,3 mld zł. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że dotąd rozpatrzono np. 187 wniosków o wsparcie dla firm w ramach tzw. postojowego (przestój ekonomiczny) i 416 dotyczących obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników. Obie te formy przewidują wsparcie w formie dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych. Wojewoda podał, że łącznie wypłacono firmom z tych tytułów 85,2 mln zł na ochronę ok. 18 tys. miejsc pracy. Bohdan Paszkowski poinformował także, że 35 tys. mikroprzedsiębiorców dostało mikropożyczki na łączną kwotę ponad 175 mln zł. Za pośrednictwem urzędów pracy do 5,4 tys. mikro, małych i średnich firm oraz osób samozatrudnionych w Podlaskiem trafiło ponad 70 mln zł na ochronę 13 tys. miejsc pracy. Wojewoda dodał, że np. z tytułu postojowego, ZUS wypłacił 31,5 tys. podmiotom kwotę 61 mln zł. Za marzec w Podlaskiem zwolnionych ze składek było 35,3 tys. firm na sumę ok. 95 mln zł, w kwietniu ze składek ZUS zwolnionych było ponad 34 tys. płatników na kwotę 82 mln zł. Łączna kwota pomocy z ZUS to 224 mln zł - poinformował wojewoda. Podkreślił również, że w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju do ok. 5 tys. podmiotów zatrudniających 45 tys. osób trafił ok. 1 mld zł (urząd wojewódzki doprecyzował, że to kwota 981,7 mln zł).

Wojewoda podlaski o wsparciu dla firm
Wojewoda podlaski o wsparciu dla firm02.06 | Do przedsiębiorców z tego regionu trafiło ponad 1,3 mld zł. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że w Podlaskiem dotąd rozpatrzono np. 187 wniosków o wsparcie dla firm w ramach tzw. postojowego (przestój ekonomiczny) i 416 dotyczących obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników.TVN24

Województwo świętokrzyskie

Pracodawcy z regionu otrzymali ponad miliard złotych wsparcia. Pomocą zostało objętych około 100 tys. pracowników.

W tym województwie prawie 22 tys. miejsc pracy zostało wspartych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łączna kwota świadczeń to ponad 93 mln złotych. Blisko 28 tys. osób otrzymało świadczenia postojowe. Przyznano także 35 tys. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Ponadto wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymało prawie 6,2 tys. firm, w których pracuje ponad 46 tys. osób, a łączna kwota pomocy to miliard złotych.

Województwo warmińsko-mazurskie

Z danych przedstawionych na konferencji wynika, że dotąd w woj. warmińsko-mazurskim z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazano 188,4 mln zł na ochronę miejsc pracy. W ten sposób wsparto 45,8 tys. miejsc pracy. W ramach tzw. postojowego wypłacono dotąd 19,5 mln zł dla 31 tys. osób. W woj. warmińsko-mazurskim dla mikroprzedsiębiorców przyznano mikropożyczki o łącznej wartości 240,1 mln zł. Jednocześnie aż 85 proc. wniosków o umarzalne pożyczki zostało pozytywnie zweryfikowanych, co stanowi najwyższy odsetek w kraju. Dotąd w regionie złożono 48 tys. wniosków o tę formę wsparcia w ramach "tarczy". ZUS (oddziały w Olsztynie i Elblągu) wypłacił dotąd przedsiębiorcom 66,1 mln zł świadczeń postojowych. Pomoc ta objęła 31,2 tys. osób.

Województwo podkarpackie

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powiedziała we wtorek podczas konferencji prasowej w Rzeszowie, że w ramach "tarczy" do przedsiębiorców regionu trafiło już 775 mln zł.

Na wsparcie ponad 71 tys. miejsc pracy w woj. podkarpackim przeznaczono do tej pory 291 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z kolei 53 tys. mikroprzedsiębiorcom udzielono pożyczek na kwotę 265 mln zł. Świadczenia postojowe objęły przeszło 44 tys. osób, które otrzymały 88 mln zł. Natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano 130 mln zł.

Województwo śląskie

Ponad 6,55 mld zł wsparcia trafiło dotąd w różnych formach do przedsiębiorców z woj. śląskiego w związku z epidemią koronawirusa – przekazał we wtorek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Podczas wtorkowego briefingu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wojewoda uściślił, że na tę kwotę składają się m.in. ponad 5 mld zł subwencji dla ponad 27,5 tys. firm, a także wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na blisko 650 mln zł czy pożyczki z Funduszu Pracy na blisko 500 mln zł.

Wojewoda podał, że do 28 maja br. z subwencji na łączną kwotę 5,035 mld zł skorzystało w regionie 27 565 firm, zatrudniających 236 107 pracowników.

Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych łącznie 648,1 mln zł wsparło – na podstawie 831 wniosków – blisko 148,2 tys. miejsc pracy w woj. śląskim. Świadczenia postojowe w łącznej kwocie 217,7 mln zł rozdzielono na podstawie blisko 111 tys. wniosków. Ze zwolnień ze składek ZUS za marzec i kwiecień skorzystało ponad 303 tys. podmiotów (na prawie 850 mln zł). Na pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów działalności rozdysponowano 495,6 mln zł (na ponad 100,3 tys. pozytywnie rozpatrzonych wniosków spośród 156,8 tys. złożonych).

W ramach narzędzi wsparcia dla samozatrudnionych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie pozytywnie rozpatrzono blisko 6,6 tys. wniosków (z 13,4 tys. złożonych) na łączną kwotę dofinansowania blisko 33,5 mln zł. Ogółem wartość tzw. tarczy antykryzysowej w ramach czterech filarów (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, EFS i świadczenia postojowe) sięgnęła w regionie 1,55 mld zł. - Gdy dodamy do tego wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju, mamy kwotę 6,55 mld zł - wyliczył we wtorek wojewoda. - Jak dodamy do tego jeszcze kwoty z tytułu zwolnień z opłat na składki ubezpieczeń społecznych, to przekraczamy znacząco 7 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców - podsumował.

Województwo mazowieckie

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł powiedział, że wsparcie dla tego regionu wyniosło 452,1 mln zł. Przekłada się to na 103 tys. miejsc pracy na Mazowszu, to jest ogromne wsparcie dla zagrożonych bezrobociem - zaznaczył. Dodał, że świadczenia postojowe realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku Mazowsza opiewają na ponad 300 mln zł i dotyczą 154,3 tys. osób.

- I wreszcie pożyczki (...) na ogólną kwotę 5,5 mld zł w skali kraju, na Mazowszu mamy do dyspozycji 658,6 tys. zł, liczba przyznanych pożyczek na Mazowszu, to już ponad 130 tys. zł - wskazał.

Województwo wielkopolskie

Największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. W Wielkopolsce do tej pory przyznano 110 tys. mikropożyczek na kwotę 549 mln zł.

Z tzw. tarczy finansowej w województwie skorzystało 24 tys. firm na kwotę 4 mld zł. Dzięki programowi finansowanemu z Polskiego Funduszu Rozwoju udało się utrzymać 219 tys. miejsc pracy.

Wojewoda wielkopolski o wsparciu z pakietu pomocowego
Wojewoda wielkopolski o wsparciu z pakietu pomocowego02.06 | Największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. W Wielkopolsce do tej pory przyznano 110 tys. mikropożyczek na kwotę 549 mln zł. TVN24

Województwo kujawsko-pomorskie

Do województwa kujawsko-pomorskiego trafiło 662 mln zł wsparcia dla pracodawców i pracowników w związku z łagodzeniem skutków epidemii. Pomoc otrzymało ok. 50 tysięcy pracowników.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz ocenił, że wsparcie dla regionów w dobie epidemii koronawirusa, które skierował rząd, jest "imponujące". - Polski Fundusz Rozwoju za pomocą tylko banków skierował do firm w naszym regionie prawie 2 mld zł. Dotyczy to w naszym województwie przeszło 96 tys. miejsc pracy, a wsparcie objęło ponad 10 tys. firm - podkreślił wojewoda.

Autorka/Autor:ToL

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości

26 maja obchodzony jest Dzień Matki. Tymczasem, jak od wielu lat donosi GUS, coraz mniejsza liczba Polek decyduje się na macierzyństwo i rodzi dzieci. W 2023 roku na świat przyszło ich 272 tys. i jest to liczba mniejsza o 33 tysiące w porównaniu z rokiem 2022. Poprzedni rząd wprowadził flagowy projekt 500 plus w celu zwiększenia dzietności. Jednak jak pokazują statystyki, celu nie spełniono. Obecny rząd zapowiada wprowadzenie nowych zachęt dla matek, m.in. "babciowego".

Dzień Matki w Polsce. Czy obecnemu rządowi uda się zachęcić Polki do rodzenia dzieci?

Dzień Matki w Polsce. Czy obecnemu rządowi uda się zachęcić Polki do rodzenia dzieci?

Źródło:
tvn24.pl

Mówi się, że w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo pieniędzy, co jest prawdą, ale trzeba być częścią sieci kontaktów, żeby mieć do tych środków dostęp. W innym przypadku napotkasz ścianę - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Jędrzej Litwiniuk, szef polskiej firmy Auxilius Pharma, która w USA chce wprowadzić lek na dusznicę bolesną. Marek Ostrowski, twórca aplikacji Living Well Plus refundowanej w Niemczech i Szwajcarii, zwraca uwagę, że w obu tych krajach wiadomo było, z kim rozmawiać w sprawie uzyskania dofinansowania ze strony państwa. Inaczej jego zdaniem jest w Polsce. - To jest absurdalne i bez sensu - komentuje.

"Absurdalne i bez sensu. Cały świat to robi, dlaczego u nas nie można?"

"Absurdalne i bez sensu. Cały świat to robi, dlaczego u nas nie można?"

Źródło:
tvn24.pl

Skuter, którym niegdyś jeździł były już prezydent Francji Francois Hollande, został sprzedany na aukcji za ponad 25 tysięcy euro. To wielokrotnie więcej niż jego wartość rynkowa. Szary jednoślad 10 lat temu był w centrum uwagi ze względu cele podróży byłego prezydenta. Hollande używał go do "dyskretnych eskapad" do aktorki Julie Gayet, z którą połączył go romans.

Legendarny skuter byłego prezydenta Francji sprzedany na aukcji

Legendarny skuter byłego prezydenta Francji sprzedany na aukcji

Źródło:
PAP

Elon Musk planuje stworzyć "superkomputer", który będzie zasilał chatbota Grok - donosi Reuters, powołując się na portal The Information. Pracami nad nowym urządzeniem z użyciem technologii Al ma się zająć jego startup xAl.

Najbogatszy człowiek świata chce stworzyć superkomputer

Najbogatszy człowiek świata chce stworzyć superkomputer

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

- Kultura wymian to globalna tendencja. Trudno powiedzieć, jaka jest jej skala, ale z mojej perspektywy to istotny trend - mówi dr Mikołaj Lewicki z UW. Polacy wzorem Zachodu coraz chętniej korzystają z takiej formy obrotu usług, rzeczy, a nawet nieruchomości. W Polsce wymiana domów to także skutek kryzysu na rynku mieszkaniowym.

"Chętnie u ciebie pomieszkam". Polacy wymieniają się domami. Za darmo

"Chętnie u ciebie pomieszkam". Polacy wymieniają się domami. Za darmo

Źródło:
tvn24.pl

Sektorowi odzieżowemu i tekstylnemu grozi zapaść z powodu wykluczenia ich z pomocy rządowej dla produkcji energochłonnej - alarmuje Związek Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Dodaje, że te gałęzie zatrudniają 180 tys. pracowników.

Tej branży grozi zapaść. 30 tysięcy firm bez rządowej pomocy

Tej branży grozi zapaść. 30 tysięcy firm bez rządowej pomocy

Źródło:
PAP

Igor Ostrowski odszedł w wieku 53 lat. Prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii. Był wiceministrem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, pełniącym tę funkcję w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2012.

Nie żyje Igor Ostrowski, były wiceminister w rządzie Donalda Tuska

Nie żyje Igor Ostrowski, były wiceminister w rządzie Donalda Tuska

Źródło:
tvn24.pl

W przestrzeni publicznej trwa dyskusja o uwolnieniu handlu w niedzielę. Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług uważa, że jeśli ma on zostać wprowadzony, wówczas czas pracy powinien być krótszy.

"Tak" dla handlu w niedzielę. Ale z krótszym czasem pracy

"Tak" dla handlu w niedzielę. Ale z krótszym czasem pracy

Źródło:
PAP

Został nam już tylko tydzień do Bożego Ciała - w Polsce dnia wolnego od pracy. Rodacy często korzystają w tym czasie z przedłużonego weekendu. Jak donosi HREIT jest to cenowo zdecydowanie lepsza okazja niż w tak zwaną majówkę i czas wakacji.

Drugi długi weekend w maju. Ile trzeba zapłacić za wyjazd?

Drugi długi weekend w maju. Ile trzeba zapłacić za wyjazd?

Źródło:
tvn24.pl

Saudi Aramco, który nabył 30 procent udziałów w rafinerii Lotosu, planuje emisję swoich akcji na giełdzie w Arabii Saudyjskiej - donosi Reuters. W grę wchodzi sprzedaż akcji o wartości 10 miliardów dolarów. Ma to być największa tego typu transakcja w regionie.

Arabski współwłaściciel Rafinerii Gdańskiej idzie pod młotek

Arabski współwłaściciel Rafinerii Gdańskiej idzie pod młotek

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Nie może dochodzić do sytuacji, w której niektórzy płacą sumy nieproporcjonalne w stosunku do objętości odpadów, które wytwarzają - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jednocześnie stoi na stanowisku, że przepisy, które obowiązują od dziesięciu lat powinny zostać zmienione.

Polacy skarżą się na wysokie opłaty za wywóz śmieci. RPO reaguje

Polacy skarżą się na wysokie opłaty za wywóz śmieci. RPO reaguje

Źródło:
PAP

"Zwracamy się do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej Członków z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wydania decyzji o przedłużeniu koncesji na rozpowszechnianie programu TVN Style" - apeluje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Z kolei Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej dodaje, że "ze względu na poruszaną w ramach treści dostępnych w programie TVN Style tematykę oraz jego popularność, dostępność tego programu jest pożądana przez abonamentów i stanowi o ich atrakcyjności".

Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

Źródło:
tvn24.pl

Każdy z nas otrzymuje rachunki za prąd i najważniejsze, co z niego wynika to, ile musimy zapłacić i w jakim terminie. Poza tym jest na nim mnóstwo danych i pozycji, których zrozumienie może być trudne. Jeśli dobrze przyjrzymy się wszystkim liczbom, to możemy zauważyć, że lwia część faktury to dodatkowe opłaty, a nie nasze faktyczne zużycie prądu.

Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?

Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?

Źródło:
tvn24.pl

Na polskie czereśnie trzeba będzie jeszcze poczekać. W sprzedaży pojawią się za około dwa tygodnie. - Wiele plantacji czereśni wymarzło, więc owoców będzie mniej niż w ubiegłym roku, a ceny mogą być wyższe - mówi wiceprezes Związku Sadowników RP, producent czereśni Krzysztof Czarnecki.

Na polski przysmak lata trzeba będzie poczekać. Będzie drogo

Na polski przysmak lata trzeba będzie poczekać. Będzie drogo

Źródło:
PAP

Od drogich prezentów komunijnych fiskus może żądać podatku. Skąd urząd skarbowy będzie wiedział o prezencie? Najczęściej od sąsiada czy innych "życzliwych". Urzędy dostają rocznie po kilka tysięcy takich donosów. - Nie istnieje coś takiego jak rozliczenie komunii. Na otrzymane prezenty patrzymy osobno i jeśli zaszła taka potrzeba, składamy osobne zgłoszenie uwzględniając prezenty od konkretnych gości - komentuje Martyna Myszkowska z Kancelarii Podatkowej Myszkowska Wachowska.

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Źródło:
tvn24.pl

Zakopane staje coraz bardziej popularne wśród arabskich turystów. Liczba rezerwacji w maju wzrosła o 20 procent w porównaniu do ubiegłego roku - donosi Tatrzańska Izba Gospodarcza. Informuje również, że ceny za noclegi na Podhalu są na podobnym poziomie do tych zeszłorocznych.

Szturm arabskich turystów w Zakopanem. "Są w stanie dopłacić więcej"

Szturm arabskich turystów w Zakopanem. "Są w stanie dopłacić więcej"

Źródło:
PAP

Donald Tusk poinformował, że w najbliższych dniach rząd przeanalizuje możliwość otwarcia jednego z przejść granicznych z Białorusią. Chodzi o Bobrowniki. Jak podkreślił, działania te mają pomóc polskim kupcom i przedsiębiorcom, którzy od ponad roku nie mogą prowadzić wymiany handlowej.

Premier o ewentualnym otwarciu przejścia granicznego z Białorusią

Premier o ewentualnym otwarciu przejścia granicznego z Białorusią

Źródło:
PAP

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w piątek ostrzeżenie dotyczące stwierdzenia białka soi w partii mąki z ciecierzycy. Spożycie produktu przez osoby z alergią na białka soi może wywołać u nich reakcję alergiczną.

Ostrzeżenie przed mąką. Może wywołać reakcję alergiczną

Ostrzeżenie przed mąką. Może wywołać reakcję alergiczną

Źródło:
PAP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje dwa pomysły na skrócenie czasu pracy - przekazała w piątek szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak stwierdziła, jej "marzeniem, planem, wolą" są zmiany w tym zakresie. - Pracownik wypoczęty jest bardziej kreatywny i zmotywowany - powiedziała szefowa MRPiPS.

Rewolucja w czasie pracy. "Dwie propozycje" na stole

Rewolucja w czasie pracy. "Dwie propozycje" na stole

Źródło:
PAP

Od 1 czerwca 2024 roku banki, firmy pożyczkowe i telekomunikacyjne przed zawarciem umowy będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że jeżeli ktoś zaciągnie kredyt na zastrzeżony PESEL, to obywatel którego PESEL został do tego wykorzystany, nie będzie musiał spłacać tego zobowiązania.

"Olbrzymia zmiana" dla klientów banków i firm telekomunikacyjnych

"Olbrzymia zmiana" dla klientów banków i firm telekomunikacyjnych

Źródło:
PAP

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Źródło:
tvn24.pl