Podatki 2014. Zobacz najważniejsze zmiany

Najnowsze

Aktualizacja:

W nowym roku podatników dotknęły zmiany zarówno podatku od towarów i usług (VAT), jak i PIT oraz CIT. Oto te najważniejsze.

Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego

Istotne zmiany dotknęły podatników VAT. Ważną sprawą jest zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Obecnie moment powstania obowiązku podatkowego powiązany jest z chwilą wystawienia faktury, choć od tej zasady jest wiele wyjątków.

Wprowadzono jednak odstępstwa od reguły, która mówi, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru, bądź wykonaniem usługi firma otrzymała całość lub część płatności (m.in. przedpłatę, zaliczkę, zadatek), to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (utrzymanie dotychczasowej zasady). Wyjątki dotyczą m.in. najmu, dzierżawy, leasing, dostaw energii, usług telekomunikacyjnych, dostarczania wody. W przypadku tych świadczeń obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury ostatecznej, nie później jednak niż z upływem terminu płatności.

Zmiany w fakturowaniu

Zmieniły się też zasady fakturowania. Najważniejsza zmiana to termin wystawienia faktury - nie później niż 15. dnia miesiąca od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę. W przypadku zaliczek – nie później niż 15. dnia miesiąca od zakończenia miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę. Można też wystawiać faktury przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, a także przed otrzymaniem zaliczki, zadatku czy raty (termin ten ograniczono do 30 dni przed dostawą lub otrzymaniem zaliczki).

Zmiany dotyczące fakturowania oznaczają w praktyce wydłużenie terminu na wystawienie faktury, umożliwienie wystawienia wszystkich faktur za dany miesiąc w jednym dniu, wprowadzenie możliwości wystawiania faktur zbiorczych, które obejmą transakcje z całego miesiąca kalendarzowego.

Podstawa opodatkowania

Nowelizacja przewidziała też zmiany dotyczące zasad określania podstawy opodatkowania czy obniżania podstawy opodatkowania, a także odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu.

Zmieniły się zasady opodatkowania sprzedawanych przez firmy towarów, wykorzystywanych do czynności opodatkowanych VAT. Sprzedaż takich towarów (maszyn czy samochodów używanych przez firmę) będzie podlegać opodatkowaniu VAT, nawet jeśli przy ich zakupie przedsiębiorca nie skorzystał z odliczenia VAT-u.

Samochody z kratką

Od 1 stycznia 2014 r. na polski rynek wróciły samochody "z kratką". Firmy kupujące takie auta mają prawo do odliczenia 100 proc. VAT zawartego w ich cenie. W przypadku pozostałych samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej podatnik może odliczać 60 proc. VAT zapłaconego przy zakupie, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy tzw. vanów oraz pikapów, a także m.in. pojazdów o ładowności większej niż 500 kg, które na podstawie świadectwa homologacji zostały uznane za pojazdy inne niż osobowe.

Wracają auta "z kratką"TVN24 Biznes i Świat

Ministerstwo Finansów planuje jednak w trakcie roku wprowadzenie zmian w odliczeniach VAT od samochodów osobowych kupowanych przez firmy. Komisja Europejska zgodziła się niedawno, by polscy podatnicy mogli odliczać połowę VAT zawartego w cenie samochodów, które nie w pełni wykorzystują w celach biznesowych. To samo dotyczyłoby odliczania VAT zawartego w cenie wydatków związanych z eksploatacją samochodów, takich jak wydatki na paliwo, naprawy, przeróbki, montaż. Dziś można odliczać cały VAT zawarty w cenie tych wydatków, z wyjątkiem paliwa, od którego w ogóle nie przysługuje obecnie prawo do odliczenia VAT.

Zwrot za materiały budowlane

W 2014 roku ograniczone zostało prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane. Co ważne, prawo do zwrotu, inaczej niż obecnie, nie przysługuje wydatkom na remont. Ważny stał się natomiast moment zakupu materiałów, który widnieje na fakturze. O zwrot na starych zasadach można się ubiegać od wydatków poniesionych do końca 2013 roku.

Według nowych zasad od 1 stycznia o zwrot może się ubiegać osoba fizyczna, która poniesie wydatki na zakup materiałów budowlanych w celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (budowa lub rozbudowa domu jednorodzinnego, przebudowa lub przystosowania budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne). Dodatkowo przedsięwzięcie musi być realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 roku, a powierzchnia lokalu lub domu nie może przekroczyć odpowiednio 75 i 100 metrów kwadratowych, a w przypadku gdy dana osoba wychowuje (w dniu wydania pozwolenia na budowę) przynajmniej troje dzieci - odpowiednio 85 i 100 metrów kwadratowych. Są też inne ograniczenia - osoba korzystająca z ulgi do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu albo domu, nie może mieć więcej niż 36 lat. Nie może też do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków być właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, nie może przysługiwać jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

CIT

Zmiany nie ominęły podatku CIT. Najważniejsza z nich dotyczy objęcia tym podatkiem spółek komandytowo-akcyjnych (SKA). Zgodnie z nowymi przepisami dochód wypracowany przez takie spółki będzie opodatkowany na zasadach analogicznych, jak w przypadku spółek kapitałowych. Oznacza to, że podatek zostanie nałożony na poziomie spółki według stawki 19 proc. Opodatkowane też (również stawką 19 proc.) są zyski wspólników otrzymywane od firmy np. w postaci dywidendy.

Od zasady tej są wyjątki. Jeśli rok obrotowy spółki nie kończy się 31 grudnia 2013, spółka została założona przed 12 grudnia 2013 roku lub jej rok obrotowy został zmieniony przed tą datą, to podlega ona dotychczasowym (preferencyjnym) regulacjom do końca trwania ich obecnego roku obrotowego.

W innej sytuacji są SKA powstałe po 11 grudnia 2013 roku, w których rok obrotowy rozpoczęty w 2013 roku nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 roku lub w których dokonano zmiany roku obrotowego po 11 grudnia 2013 roku. Takie spółki będą musiały na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowego. Ich pierwszy rok podatkowy rozpocznie się 1 stycznia 2014 roku i będzie trwał do końca przyjętego roku obrotowego.

PIT

W 2014 roku nie ulegnie zmianie skala podatkowa. Znikają jednak lub ulegają zmianie niektóre ulgi.

Ulga internetowa

W 2014 roku ulga internetowa będzie obowiązywała jedynie dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z internetu, czyli nie rozliczali tej ulgi w latach wcześniejszych. Także one będą mogły odliczyć ulgę rozliczając PIT za 2013 rok.

Ważne żeby pamiętać, że możemy odliczyć koszty internetu tylko do wysokości 760 zł i tylko za korzystanie z sieci. Odliczeniu nie podlegają np. koszty montażu.

Ulga prorodzinna

W 2014 roku, rozliczając rok 2013, nie wszyscy będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej. Prawo do niej stracą rodzice z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekracza 112 tys. zł brutto dla obojga rodziców. W przypadku, gdy dziecko wychowuje tylko jedna osoba, kwota ta nie może przekroczyć 56 tys. zł brutto. Na dziecko rodzice mogą odliczyć 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie.

Inną kwotę odliczają rodzice posiadający trójkę i więcej dzieci. Ci wychowujący trójkę mogą odliczyć kwotę o 50 proc. większą niż ci wychowujący jedno i dwoje dzieci. Jest to kwota 139 zł miesięcznie, czyli 1668,06 zł rocznie.

Jeszcze więcej mogą odliczyć osoby, który wychowują czwórkę i więcej dzieci - 185,34 zł miesięcznie, czyli 2224,08 rocznie.

Z ulgi mogą korzystać rodzice dzieci do 25. roku życia, uczących się.

Wyższa akcyza

W ustawie okołobudżetowej na 2014 rok założono podwyżkę o 5 proc. stawki akcyzy na wyroby tytoniowe i o 15 proc. na alkohol etylowy. W efekcie papierosy podrożeją o ok. 1 zł na paczce, a cena półlitrowej butelki wódki wzrośnie o ok. 1,8 zł.

Autor: mn//bgr / Źródło: TVN24 Biznes i Świat