PIP walczy o wasze nadgodziny

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPIP chce doprecyzowania przepisów dotyczących czasu pracy

Państwowa Inspekcja Pracy chce takich zmian w przepisach, by firmy nie mogły unikać m.in. płacenia za nadgodziny. Jak wynika z kontroli PIP, pracodawcy nierzetelnie prowadzą ewidencję czasu pracy.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", w I półroczu tego roku o 45 proc. wzrosła liczba podwładnych, którym należy się co czwarta wolna niedziela, a którym pracodawca jej nie udziela.

O 58 proc. wzrosła natomiast liczba tych pracowników, których pracodawcy prowadzą nierzetelną ewidencję czasu pracy. Pracownikom trudniej jest wykazać, że pracowali w godzinach nadliczbowych - oceniła PIP.

Grafik na miesiąc z góry

Winą - według Inspekcji - można obarczyć nieprecyzyjne przepisy i proponuje ich zmianę. M.in. dokładne określenie informacji, jakie musi zawierać ewidencja czasu pracy oraz wprowadzenie obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy. Teraz pracodawcy nie muszą tworzyć i przechowywać grafików przed rozpoczęciem danego miesiąca lub okresu rozliczeniowego. Wykorzystują to dowolnie określając godziny pracy w danym dniu lub w następnej dobie.

PIP proponuje wprowadzenie obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy, np. na każdy miesiąc pracy z góry oraz ich przechowywania. Ma to ułatwić kontrolę czasu pracy w firmie.

Potrzebne?

Prawnicy mają jednak wątpliwości, czy takie rozwiązanie jest konieczne. - Jeżeli z istoty pracy i specyfiki danego zakładu pracy wynika konieczność jej planowania, pracodawca i tak musi przecież tworzyć harmonogram – mówi "DGP" prof. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem obowiązek tworzenia grafików powinien więc wynikać z układów zbiorowych lub regulaminu pracy obowiązujących w danej firmie.

Przede wszystkim - doprecyzować

PIP postuluje także doprecyzowanie zasad rejestrowania czasu pracy. Obecnie kodeks pracy nie nakazuje określania godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Gdyby określał to dokładnie, inspektorom łatwiej byłoby wykazać pracę w godzinach nadliczbowych.

Zdaniem PIP kodeks pracy powinien też określać, w jakim okresie pracodawca może udzielić podwładnemu dni wolnych w zamian za pracę w nadgodzinach, jeżeli to pracownik zgłosi wniosek w tej sprawie. Obecnie przepisy nie precyzują tego terminu i w praktyce zdarza się, że otrzymują dzień wolny nawet w następnym roku kalendarzowym. Podobny pomysł ma PIP, jeśli chodzi o wolną niedzielę.

Jak walczyć ?

Łamanie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem (na podst. art. 281 kodeksu pracy). Pracownik może więc powiadomić o tym PIP, która może nałożyć na pracodawcę mandat (2 lub 5 tys. zł) lub wystapić ze sprawą do sądu. Sam pracownik też może złożyć pozew do sądu pracy np. o wypłatę należności z tytułu niewypłaconych nadgodzin.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu