Pierwsze decyzje rządu

Najnowsze

Aktualizacja:

Nowy rząd przyjął na swoim pierwszym posiedzeniu projekt budżetu w wersji przyjętej już wcześniej przez rząd PiS. Na wstępie zlikwidowano też dwa ministerstwa.

Zobacz uroczystość zaprzysiężenia ministrów w Pałacu Prezydenckim.

Tusk liczy na pierwsze czytanie projektu w Sejmie już w sobotę, 24 listopada, czyli dzień po expose i uzyskaniu wotum zaufania.

- Mam pełną świadomość, podobnie jak cała rada ministrów, że kalendarz budżetowy biegnie i mam też świadomość tej styczniowej daty - powiedział Tusk podczas pierwszej konferencji prasowej po powołaniu jego gabinetu przez prezydenta.

- Wspólnie z ministrem finansów i premierem Pawlakiem pilnujemy już nie tylko każdego tygodnia czy dnia, ale już każdej godziny. Dlatego dzisiaj zaproponujemy budżet bez autopoprawki, poprawki będziemy przyjmowali już na etapie prac komisji - dodał premier.

Rząd PiS złożył projekt budżetu w Sejmie 27 września i od tego dnia biegnie czteromiesięczny okres, przeznaczony na parlamentarne prace nad budżetem. Potem ustawa ma trafić do prezydenta, który złoży pod nią podpis w ciągu siedmiu dni.

Przygotowany przez poprzedni rząd projekt zakłada, że dochody wyniosą 281,8 mld zł, a wydatki – 310,4 mld zł. Deficyt ma kształtować się na poziomie 28,6 mld zł.

Rząd zaakceptował również strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2008-2010.

Rada ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu.

Na koniec ministrowie przyjęli dokument trzyletni plan limitów mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2008-2010.

Źródło: ISB