Nowy tydzień. Dane GUS, inflacja bazowa i produkcja przemysłowa

Najnowsze

Nowy tydzień to seria publikacji z gospodarki

W nowym tygodniu czeka nas seria ważnych danych z polskiej gospodarki. O terminach powinni pamiętać przedsiębiorcy.

Poniedziałek Tego dnia mija termin zapłaty podatku od nieruchomości (kwota miesięczna), a także termin płatności składek przez pracodawców. Narodowy Bank Polski poda dane na temat inflacji bazowej w maju. Podobne informacje opublikuje Eurostat. Wtorek Tego dnia odbędzie się jednodniowe, niedecyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Według zapowiedzi, we wtorek rząd ma się zająć projektem założeń noweli o banku centralnym. Z kolei Główny Urząd Statystyczny poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w maju, a także o przeciętnym wynagrodzeniu. Środa GUS poinformuje o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju. Poda również dane z budownictwa mieszkaniowego w maju. Poznamy też wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej w maju. Dane o produkcji przemysłowej poda Eurostat. Piątek Czas zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o zaliczce na CIT. To także termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

GUS poda z kolei wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 roku.

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl