Moody's obniża rating PGE. Przez OZE i połączenia transgraniczne

Najnowsze


Agencja Moody's obniżyła rating PGE z A3 do Baa1. Perspektywa ratingu jest stabilna - podała agencja w komunikacie.

Moody's nadał ponadto tymczasowy rating na poziomie Baa1 programowi emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro spółki PGE Sweden AB.

Gorsza ocena

W raporcie agencji podano, że obniżenie ratingu PGE wynika z ryzyk związanych z wysokimi potrzebami inwestycyjnymi grupy w obliczu niskich poziomów cen hurtowych energii oraz niepewności w zakresie rozwoju rynku energetycznego w Polsce.

Analitycy agencji oceniają, że choć obecnie PGE posiada silny bilans i dobrą sytuację płynnościową to z czasem słaby segment wytwarzania i wysokie nakłady inwestycyjne mogą zagrozić kondycji finansowej spółki.

PGE w komunikacie prasowym zwraca uwagę, że na rynku polskim w porównaniu z rokiem ubiegłym ceny energii elektrycznej od początku 2014 r. rosną i są wyraźnie wyższe zarówno na rynku spotowym, jak i kontraktów terminowych.

Przez spadki

"Dodatkowo, w ocenie PGE, minął także okres spadków cen obserwowany w Unii Europejskiej przez ostatnie dwa lata za sprawą zniżki na rynkach surowcowych. Ponadto zwracamy uwagę na strukturalne różnice między polskim rynkiem energii a innymi rynkami ze względu na relatywnie niski udział energii odnawialnej w miksie oraz bardzo ograniczone moce przesyłowe na połączeniach transgranicznych. Ta specyfika sprawia, że polski rynek jest mniej podatny na ogólnoeuropejski trend zniżek cenowych" - napisano.

W opinii GK PGE ocena Moody’s nie uwzględnia w pełni wpływu nowych rozwiązań regulacyjnych, które stanowią odpowiedź ustawodawcy i regulatora na problemy sektora elektroenergetycznego.

Większe ryzyko

"Wprowadzenie rezerwy operacyjnej i rezerwy zimnej istotnie zmniejsza ryzyko inwestycyjne dla projektów inwestycyjnych w konwencjonalne moce wytwórcze, co poprawi zasadniczo kondycję całej branży" - napisano.

PGE podała też, że podziela opinię Moody’s, zgodnie z którą kondycja finansowa grupy jest skorelowana z rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wskazuje jednak, że analiza agencji zdaje się nie uwzględniać znaczącej liczby darmowych certyfikatów przysługujących PGE, a zatem nie uwzględnia wysokiej marży na wolumenie energii wytworzonej dzięki bezpłatnym uprawnieniom.

Autor: msz/ / Źródło: PAP