Najnowsze

"Milion w portfelu", 12.12

Najnowsze

TVN24 BiS"Milion w portfelu", 12.12

W programie "Milion w portfelu" analizowaliśmy portfel Piotra Sawali z W Investments, który w ciągu dwóch lat uzyskał aż 105 proc. wzrostu inwestycji, czyli pomnożył milion złotych.

Piotr Sawala - komentarz Ostatnia edycja przyniosła zadowalającą stopę zwrotu portfela przy dość niesprzyjającym otoczeniu rynkowym. Bardzo dobrze zachowały się pozycje krótkie wyselekcjonowanych akcji z rynku USA, pomimo zanegowania sygnału sprzedaży i wejścia na nowe historyczne maksima indeksu SP500. Dodatnią stopę zwrotu dały również pozycje akcyjne z GPW. Dodatkowo dobrze spisały się fundusze alternatywne WI Inwestycje Selektywne FIZ AN oraz WI Inwestycje Rolne FIZ AN dokładając ok +2 proc. do wyniku portfela. Należy pamiętać, że głównym celem stawianym sobie przez zarządzającego jest ochrona kapitału a nie maksymalizacja zysku, stąd też dość duża dywersyfikacja portfela, udział instrumentów alternatywnych oraz objęcie praktycznie wszystkich pozycji „ryzykownych” (akcje, CFD) zleceniami typu stop-loss lub take-profit. W nowej edycji w portfelu zostawiam pozycje short na akcje Tesla oraz Twitter, w oczekiwaniu na słabsze raporty za IV kwartał oraz w przypadku Twittera dalszy spadek dynamiki nowych użytkowników. Zwiększam również do 31 proc. udział akcji małych i średnich spółek notowanych na GPW w oczekiwaniu na zyskowny dla naszej giełdy początek roku, z największą alokacją na branżę budowlaną (Budimex, Trakcja, Rafako), licząc na to, że silne ostatnio zachowanie WIG_Budownictwo spowodowane jest rozpoczętym już dyskontowaniem przyszłego ożywienia w branży. Do portfela dołączam również akcje Seco Warwick (spółka pracuje m.in. nad technologią wytwarzania grafenu), Neuca (spółka restrukturyzuje się i patrząc na perspektywę średnioterminową jej wycena wygląda atrakcyjnie), Quercus (spółka cykliczna, która w przypadku ocieplenia sentymentu do WIG250, będzie głównym beneficjentem wzrostu) oraz PKP Cargo (restrukturyzacja spółki, jak również spodziewany wzrost przewozów towarowych, wpłyną na dobre wyniki w ciągu najbliższych kilku kwartałów). Nieskorelowaną z rynkami giełdowymi część portfela z udziałem 55 proc. stanowią nadal fundusze alternatywne: WI Inwestycje Rolne FIZ AN, WI Inwestycje Selektywne FIZ AN oraz WI Vivante FIZ AN, który w 1Q 2015 rozpocznie inwestowanie poprzez zakup gruntu pod budowę pierwszego luksusowego domu seniora w Polsce.

Autor: red. / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: TVN24BiŚ