Polska firma będzie produkować szczepionki na COVID-19

Autor:
ams,
mp
Źródło:
PAP

Szczepionki na COVID-19 będą produkowane przez polską firmę Mabion. Przedsiębiorstwo zawarło w tym celu umowę z Novavaxem, której wartość opiewa na 372 miliony dolarów, czyli około 1,46 miliarda złotych. - Mabion jest bardzo zadowolony z rentowności tego kontraktu, przekracza ona pierwotne założenia spółki - poinformował jej prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

- Nie ujawniamy rentowności produkcji (…) mamy wysoce wydajny proces, technologia, z której korzystamy, jest bardzo wydajna, co oznacza, że można zakładać, że rentowność znajduje się w górnych przedziałach oczekiwań, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, przekracza ona nasze pierwotne założenia, jakie mieliśmy gdy przystępowaliśmy do tego procesu - powiedział Kaczmarczyk.

"Zarząd Mabion S.A. (…) informuje, że w dniu 8 października 2021 r. Spółka zawarła z Novavax, Inc. (…) umowę w przedmiocie komercyjnej produkcji kontraktowej (…) wraz ze Specyfikacją Warunków Zlecenia (…), na mocy których Spółka będzie wytwarzać na skalę komercyjną w standardzie GMP (…) na rzecz Novavax antygen kandydata na szczepionkę na COVID-19 (…) pod nazwą NVX-CoV2373" – poinformował Mabion w piątkowym raporcie bieżącym.

Po tej informacji kurs Mabionu wystrzelił. Przed godziną 11 wartość akcji firmy rosła o 23,77 proc., osiągając cenę 92,70 złotych.

Kurs akcji firmy MabionStooq

O zawarciu umowy między Mabionem a Novavaxem informował także na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Zgodnie z zapowiedziami Mabion uruchamia w Polsce seryjną produkcję szczepionki przeciw COVID-19 przy wsparciu finansowym Grupy PFR. Spółka skutecznie zrealizowała etap transferu technologii i zawarła wieloletnią umowę z Novavax" – napisał Borys.

Mabion będzie produkował szczepionki na Covid

W raporcie bieżącym Mabionu napisało, że "rozpoczęcie realizacji zlecenia jest następstwem przeprowadzenia przez spółkę działań w zakresie prac związanych z transferem procesu wytwarzania oraz metod analitycznych w oparciu o procedury i wymagania Novavax, jak też przygotowania systemu jakości spółki do wdrożenia nowego procesu i produktu, przewidzianych umową ramową z Novavax z dnia 3 marca 2021 r."

Spółka podała także, że umowa ma charakter bezwarunkowy, a jej zawarcie i rozpoczęcie jej realizacji są niezależne od procedury rejestracyjnej kandydata na szczepionkę Novavaxu na poszczególnych rynkach.

mabion.eumabion.eu

"Umowa została zawarta na czas określony do końca 2025 roku, z opcją jej przedłużenia. Łączna wartość Umowy w okresie jej obowiązywania, została oszacowana na 372 mln USD tj. 1,46 mld zł według kursu średniego NBP z dnia 7 października 2021 roku (wartość Umowy została oszacowana przy teoretycznym założeniu przyszłej inflacji równej zero w całym okresie trwania Umowy)" – napisano w raporcie bieżącym Mabionu.

Wskazano w nim również, że umowa będzie rozliczana w oparciu i wytworzone serie szczepionki po ustalonej cenie indeksowanej o przyszłą inflację. Wolumen i harmonogramy produkcji zostały ustalone dla każdego roku z lat 2022-2025.

Mabion podał, że ustalony w umowie z Novavaxem zakres prac jest powiązany z dostępnymi w spółce mocami produkcyjnymi. Dodał, że celem zarządu będzie rozbudowa mocy produkcyjnych w latach 2022-23 o kolejne dwa bioreaktory, dzięki czemu łącznie będzie ich mieć cztery.

"Zarząd Spółki ocenia, że w okresie pierwszych dwóch lat produkcji komercyjnej objętej Umową (tj. w latach 2022-2023) Spółka może zrealizować około 40 proc. łącznej wartości Umowy, a w kolejnych dwóch latach, m.in. w wyniku zwiększenia mocy produkcyjnych, około 60 proc. łącznej wartości Umowy" – podał Mabion.

Dodano w nim także, że rozpoczęcie produkcji szczepionki nastąpi w grudniu 2021 roku.

Autor:ams, mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: mabion.eu

Pozostałe wiadomości