Najnowsze

Brakujące ogniwo w systemie? Eksperci pomogą tworzyć nową ordynację podatkową

Najnowsze

sxc.huCichoń: w listopadzie przy MF zacznie działać Rada Podatkowa

W listopadzie zacznie działać przy ministrze finansów Rada Podatkowa, która ma m.in. oceniać pomysły resortu i doradzać ministerstwu - poinformował PAP wiceminister finansów Janusz Cichoń. W jej skład wejdzie 25 ekspertów podatkowych.

- Stosowne zarządzenie już jest w mocy. Teraz kompletujemy skład osobowy Rady. Rada zacznie prace w listopadzie - powiedział PAP Cichoń. - Rada będzie organem doradczym i opiniodawczym w zakresie materialnego prawa podatkowego, będzie też stanowiła zaplecze dla Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, która ma pracować nad stworzeniem nowej Ordynacji podatkowej - wyjaśnił. Jego zdaniem Komisja będzie mogła korzystać z opinii Rady zwłaszcza w przypadku przepisów, które są na styku Ordynacji podatkowej i innych ustaw podatkowych. Cichoń wskazał, że do kompetencji Rady będzie należało przede wszystkim bieżące opiniowanie i konsultowanie zmian w podatkach oraz sygnalizowanie resortowi systemowych problemów, które mogą się pojawiać w związku ze stosowaniem przepisów. Rada będzie mogła występować do MF z inicjatywą jeżeli uzna, że należy coś zmienić w prawie podatkowym, uszczelnić system, czy poprawić przepisy. Gremium to nie będzie jednak przygotowywać przepisów.

Brakujące ogniwo

- Będziemy konsultowali z Radą nasze pomysły na zmiany. Dotychczas brakowało nam takiego organu i takiej płaszczyzny dyskusji - dodał wiceminister. W Radzie ma się znaleźć 25 osób, ekspertów z całego obszaru prawa podatkowego reprezentujących świat nauki i przedsiębiorców. W ramach Rady powołane zostaną cztery zespoły problemowe dot. podatków pośrednich, podatków bezpośrednich, podatków lokalnych oraz administracji podatkowej i procedury (Ordynacja, egzekucja). W środę premier Ewa Kopacz podpisała rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, która ma opracować nową ordynację podatkową. Ministerstwo finansów zaproponowało, by jej szefem został prof. Leonard Etel.

Nowe prawo podatkowe

Zadaniem Komisji będzie opracowanie założeń kompleksowej regulacji ustawowej dotyczącej ogólnego prawa podatkowego, a następnie opracowanie projektu ustawy oraz projektów podstawowych aktów wykonawczych. Komisja zakończy pracę w dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z planami rządu w ciągu czterech miesięcy komisja ma przygotować wstępne założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej. Według Ministerstwa Finansów ostateczne założenia nowej ordynacji powinny być gotowe w trzecim kwartale przyszłego roku. Po powołaniu przewodniczącego przez premier Ewę Kopacz będzie on mógł zgłosić - po konsultacjach z ministrem finansów - skład komisji. Członkowie komisji, podobnie jak jej przewodniczący, zostaną powołani przez szefową rządu. W Komisji, która będzie pracować nad nową Ordynacją, ma zasiąść 16 wybitnych przedstawiciele nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych – powołani przez premier. Planowana nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa. Według rządu jej przygotowanie umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Ten akt prawny będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego. Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej.

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości