Będą zmiany w funduszu alimentacyjnym. Blajer wyjaśnia jakie

Najnowsze

TVN24 BiSZmiany w funduszu alimentacyjnym objaśniała mec. Joanna Dominowska

Skuteczniejszą egzekucję zobowiązań dłużnika alimentacyjnego przez komornika sądowego szykuje Rada Ministrów. Nowe regulacje mają wejść w życie w drugiej połowie 2014 r. Paweł Blajer w programie "Biznes dla Ludzi" wyjaśniał, na czym polegałyby te zmiany.

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

- Dla wierzyciela alimentacyjnego nie zmieni się wiele. Dalej idę do komornika, dalej idę do funduszu. Fundusz wypłaca mi świadczenie - mówiła na antenie TVN24 Biznes i Świat mec. Joanna Dominowska. - Wcześniej kiedy gmina wypłaciła świadczenie i chciała odzyskać pieniądze wypłacone uprawnionemu, to szło to dwutorowo: egzekucją administracyjną, albo egzekucją sądową, albo przez komornika, albo przez urząd skarbowy. W tej chwili idzie to tylko przez komornika.

Celem zmian jest uproszczenie procedur administracyjnych związanych ze stosowaniem tych ustaw, a tym samym efektywniejsze odzyskiwanie należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Pieniądze dla gminy

Zmieniony ma być także sposób przekazywania określonym organom środków pochodzących z egzekucji. Obecnie w przypadku odzyskania należności 20 proc. stanowi dochód własny organu właściwego dłużnika, kolejne 20 proc. - dochód własny organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60 proc. tej kwoty i odsetki stanowią dochód budżetu państwa. W projekcie zaproponowano, aby całe 40 proc. trafiało do jednej z gmin - wierzyciela.

- Jeśli egzekucja okazuje się bezskuteczna, to osoba uprawniona może zgłosić się do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania uprawnionego, i starać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Tak jest teraz i nic się nie zmieni - przypominała Dominowska.

W nowelizacji przewidywane są również zmiany dotyczące m.in. ustalania sytuacji dłużnika oraz obliczania dochodu na potrzeby obu ustaw, czyli ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

Nowe regulacje mają wejść w życie w drugiej połowie 2014 r.

Dla kogo pomoc?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, które nie są w stanie wyegzekwować zasądzonych alimentów. Przyznawane jest na dzieci do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli się uczą, a w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności - bez względu na wiek.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z wysokością na bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć 500 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł. Świadczenia wypłaca gmina, ale dłużnik zobowiązany jest je zwrócić.

Program "Biznes dla Ludzi" Pawła Blajera do obejrzenia na antenie TVN24 Biznes i Świat od poniedziałku do piątku o godz. 20.00.

Autor: //gry / Źródło: PAP