TVN24 Biznes | Moto

Ministerstwo szykuje zmiany w kursach na prawo jazdy

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Zmiany w kursach na prawo jazdy
Zmiany w kursach na prawo jazdyTVN Turbo
wideo 2/5
TVN TurboZmiany w kursach na prawo jazdy

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w egzaminach na prawo jazdy. Zgodnie z propozycjami, przyszli kierowcy będą mogli odbywać szkolenia z osobą towarzyszącą, ponadto wszystkie pytania egzaminacyjne nie będą już upubliczniane. Wyższe wymagania mają również dotyczyć instruktorów i egzaminatorów. W szkołach podstawowych ma zaś zostać wprowadzony nowy przedmiot. Rząd ma przyjąć projekt ustawy w tej sprawie w czwartym kwartale 2022 roku.

Resort infrastruktury poinformował, że rozpoczął prace nad projektem ustawy zakładającym szereg zmian w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. "Projekt nowelizacji jest przygotowywany w związku postulatami organizacji społecznych zrzeszających instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i kierowców o dokonanie szeregu zmian w zasadach przeprowadzania i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz w zasadach organizacji egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego" - wyjaśniło MI.

Wcześniej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powołał zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych środowisk, m.in. egzaminatorzy, instruktorzy, przedstawiciele Policji, organizacje działające na rzecz BRD. Zespół wypracował propozycje zmian w przepisach, które mają się znaleźć w projekcie ustawy.

Jak czytamy na rządowych stronach, planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2022 roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Prawo jazdy - szkolenie z opiekunem

Jak wskazało w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury, nowością będzie możliwość odbywania szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osobą towarzyszącą. Taka możliwość będzie dotyczyła osoby, która ukończyła kurs w szkole nauki jazdy, a jej opiekun prawny będzie musiał posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat.

Wątpliwości co do słuszności tej zmiany ma Tomasz Kulik, instruktor jazdy. - Obawiam się, że będzie dochodzić do konfliktów w samochodzie, gdy kursant wyszkolony, przygotowany pokłóci się ze swoim opiekunem, który powie: co ty gadasz, tak nigdy nie było. Może tak nie było, ale 20 lat temu wprowadzono obowiązek zatrzymywania się przed strzałką warunkową, a co kierowcy robią? Nie zatrzymują się - wskazał Kulik w rozmowie z TVN Turbo.

- Tego się obawiam, że rodzic nie pomoże, a wręcz zrujnuje naszą robotę - ocenił instruktor.

Zmienione mają zostać zasady odbywania jazd doszkalających. Obecnie kierowcy, którzy mają dłuższą przerwę w prowadzeniu pojazdu i chcą doszkolić się pod okiem instruktora, nie mogą korzystać z usług szkół nauki jazdy. Nowe przepisy wprowadzą taką możliwość.

Wyższe wymagania dla instruktorów i egzaminatorów

Resort planuje też wprowadzić wyższe wymagania dla instruktorów i egzaminatorów. Obecnie, aby zostać instruktorem nauki jazdy lub egzaminatorem dla kategorii B, wystarczy posiadać prawo jazdy tej kategorii odpowiednio od 2 lat lub od 3 lat. Zgodnie z nowymi przepisami, wymóg posiadania prawa jazdy kategorii B będzie wynosił minimum 5 lat zarówno dla instruktorów, jak i dla egzaminatorów.

Projekt nowelizacji też zawierać zmiany zmniejszające częstotliwość odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców i egzaminatorów. Obecnie muszą oni odbywać szkolenia raz na rok, zgodnie z nowymi przepisami ma to być raz na dwa lata. Odbycie obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego będzie też konieczne dla instruktorów techniki jazdy, obecnie takie szkolenie nie jest wymagane.

Zgodnie z projektem w programie nauczania dla klasy 4. szkoły podstawowej ma zostać wprowadzony obowiązkowy przedmiot "wychowanie komunikacyjne". Będą to zajęcia, w ramach których uczniowie będą m.in. przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej.

Pytania na prawo jazdy

Ponadto, w przypadku wejścia w życie nowych przepisów, pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą już upublicznianie. "Planujemy, aby po wprowadzeniu przepisów ustawy publikowane były przykładowe (ale nie wszystkie) pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy" - podał resort.

Jak wyjaśniono, intencją MI jest zmiana tendencji szkolenia kierowców - z ukierunkowanej na naukę pytań egzaminacyjnych na ukierunkowaną na naukę przepisów i zasad ruchu drogowego.

Resort przypomniał, że ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła obowiązkowe kursy dokształcające dla wszystkich kierowców w okresie próbnym, między 4. a 8. miesiącem od otrzymania prawa jazdy. Z uwagi na niedostosowanie bazy Centralnej Ewidencji Kierowców przepisy te jednak nie są stosowane. Przygotowane przez MI rozwiązania mają wprowadzić obowiązek odbycia szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym jedynie dla tych młodych kierowców, którzy w okresie próbnym popełnili 2 wykroczenia w ruchu drogowym.

Nowe przepisy zakładają ponadto rezygnację z podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe ośrodki i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania. Poprawić się ma też nadzór nad szkołami nauki jazdy. Zgodnie z projektem wprowadzone zostaną wyższe wymagania w stosunku do osób upoważnionych przez starostę do przeprowadzania kontroli w OSK, co ma się przyczynić do poprawy ich jakości.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości