Zdublowane wpisy zostaną wykreślone. Ministerstwo ostrzega firmy

Dla firm

Prawo do błędu i inne ułatwienia. Nowy pakiet dla firmTVN24 BiS
wideo 2/4

Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni to skorygować do 30 kwietnia. Po tym terminie zdublowane wpisy mają być usuwane - mówi Zbigniew Wojciechowski z resortu przedsiębiorczości i technologii.

Jak zaznaczył Wojciechowski, zastępca dyrektora departamentu małych i średnich przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, wszyscy, których dotyczy ten problem, zostali o tym poinformowani listownie.

Każdy przedsiębiorca może również samodzielnie sprawdzić, czy problem zdublowanego wpisu dotyczy także jego. - Wystarczy odwiedzić stronę CEIDG i przez formularz wyszukać swój wpis: po numerze NIP, REGON czy danych adresowych - wyjaśnił.

Wskazał, że problem zdublowanych wpisów dotyczy ok. 2 tys. spośród ponad 2 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie CEIDG.

- Sytuacja, w której przedsiębiorca ma dwa wpisy w CEIDG, a to są nierzadko wpisy z różnymi danymi, na przykład adresowymi, czy dotyczącymi rodzaju prowadzonej działalności, wprowadza w błąd zarówno potencjalnych kontrahentów, jak i organy państwowe - tłumaczył Zbigniew Wojciechowski.

Pozostał miesiąc

Do 30 kwietnia przedsiębiorcy, którzy mają zdublowane wpisy, powinni więc skorygować swoje dane. W przeciwnym wypadku powinni się liczyć z usunięciem swoich wpisów, jeżeli nie zawierają one wszystkich wymaganych informacji.

- Jeśli w obu wpisach danego przedsiębiorcy brakuje danych, takich jak NIP, kod PKD, adres do doręczeń czy informacja o obywatelstwie, efektem może być wykreślenie z CEIDG obu wpisów. Wynika to z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców wchodzącej w skład pakietu Konstytucji Biznesu – przestrzegł Zbigniew Wojciechowski.

- Aby uniknąć tej sytuacji, zachęcamy przedsiębiorców do wizyty w urzędzie gminy lub miasta i uporządkowania swojej sytuacji w CEIDG - zaapelował wicedyrektor z MPiT.

Wyjaśnił, że "zdublowane" wpisy to zaszłość historyczna. - Przed wprowadzeniem w życie CEIDG, tj. rejestru o charakterze ogólnokrajowym, czyli do 31 grudnia 2011 r., rejestry były prowadzone w gminach. Zdarzało się więc, że przedsiębiorcy mieli wpis w więcej niż jednej gminie. Mogło to np. wynikać z przeprowadzek i zakładania kolejnej działalności bez poinformowania o zamknięciu poprzedniej. Gdy połączono dane z rejestrów gminnych, okazało się, że są przedsiębiorcy z więcej niż jednym aktywnym wpisem w CEIDG - wyjaśnił. Dodał, że obecnie ogólnopolski system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej blokuje możliwość dublowania wpisów.

- Jeśli chodzi o wpisy nieprawidłowe, zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorca nie uzupełnił np. informacji o obywatelstwie czy adresie do doręczeń. Nierzadko w dwóch wpisach są też różne kody PKD, co może rodzić pytanie: jaka jest de facto główna działalność danego przedsiębiorcy - wyjaśnił.

Listy do firm

Przedstawiciel MPiT przypomniał, że resort dwukrotnie – pod koniec 2018 r. oraz w lutym 2019 r. - zwrócił się listownie do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis, by skorygowali tę sytuację. - Nie wszyscy przedsiębiorcy dokonali uaktualnienia. Mamy jasny horyzont - 30 kwietnia. Zdajemy sobie sprawę, że wielu przedsiębiorców odkłada wizytę w urzędzie do ostatniej chwili – wskazał.

- Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wykreślić, składając podpisany wniosek CEIDG-3 - wyjaśnił. Ten formularz będzie przetworzony na dokument elektroniczny i "najpóźniej następnego dnia roboczego poprawiona informacja trafi do centralnego rejestru".

Wojciechowski przypomniał jednocześnie, że wniosek o wpis do CEIDG jest równocześnie wnioskiem do Urzędu Skarbowego, ZUS oraz Głównego Urzędu Statystycznego. - Przed laty przedsiębiorca najpierw musiał iść do gminy, następnie do Urzędu Skarbowego, potem odrębnie wnioskować o numer REGON i zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS. Dzisiaj to wszystko jest zautomatyzowane; wniosek do CEIDG jest przesyłany między kolejnymi organami - zaznaczył.

W maju 2018 roku mijał termin na uzupełnienie danych w CEIDG o numer PESEL. Ta sytuacja również dotyczyła firm założonych przed 1 stycznia 2012 roku.

Autor: //dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock