Presja płacowa na rekordowym poziomie. Badanie NBP

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP
Janyska (KO) o sytuacji przedsiębiorców i Polskim Ładzie
Janyska (KO) o sytuacji przedsiębiorców i Polskim ŁadzieTVN24
wideo 2/9
TVN24Janyska (KO) o sytuacji przedsiębiorców i Polskim Ładzie

Przedsiębiorstwa informują, że presja płacowa silnie wzrasta i osiągnęła historyczne maksimum - wynika z najnowszej wersji badania ankietowego Narodowego Banku Polskiego "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw". Odsetek firm raportujących nieobsadzone miejsca pracy oraz planujących zwiększenie liczby pracowników również jest na rekordowym poziomie.

"Wzrósł udział firm prognozujących podwyżkę przeciętnej płacy w kolejnym kwartale (do najwyższego notowanego poziomu – 47 proc.), choć był to wzrost wyraźnie mniej dynamiczny niż w poprzednich 3 edycjach badania (2 pkt. proc. vs. średnio 7,8 pkt. proc.). Po przeważeniu zatrudnieniem odsetek ankietowanych prognozujących wzrost przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2022 r. wynosi ok. 50 proc. Wartość tego wskaźnika nie przekracza jednak poziomu wyznaczonego przez długookresowy trend wzrostowy sprzed pandemii" - wskazano.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Sytuacja w przedsiębiorstwach - badanie NBP

W badaniu zaznaczono, że ok. 60 proc. przedsiębiorców planujących podwyżki wynagrodzeń w kolejnym kwartale ocenia, że kluczowym czynnikiem zmiany płac są żądania pracowników motywowane inflacją.

Jak dodano, blisko o połowę mniejszy odsetek niższy odsetek respondentów wskazuje tu na zmiany poziomu płacy minimalnej czy presję motywowaną konkurencyjnymi ofertami pracy.

W badaniu zasugerowano, że część podwyżek płac może mieć charakter kompensacyjny, a największe wzrosty kdk odsetka firm planujących je odnotowano w branżach, które najmocniej odczuły kryzys związany z pandemią koronawirusa.

"Wymienić tu należy m.in. działalność zw. z zakwaterowaniem i gastronomią, działalność zw. kulturą, rozrywką i rekreacją, przetwórstwo przemysłowe i handel. Równie wysokie odczyty odnotowano dla sekcji N (działalność w zakresie usług administrowania), która odznacza się jednym z najwyższych udziałem osób wynagradzanych płacą minimalną i zazwyczaj w prognozach na pierwszy kwartał kolejnego roku notowała duże przyrosty odsetka firm planujących podwyżki wynagrodzeń" - wskazano.

Presja płacowa - badanie NBPnbp.pl

Planowane podwyżki

Według prognoz na I kw. 2022 r. wzrosła średnia wysokość planowanych podwyżek płac w przedsiębiorstwach, choć mediana pozostała stabilna.

"Prawie 20 proc. firm planujących podwyżkę przeciętnej płacy deklarowało znaczne podwyżki. Pozostałe 80 proc. wskazuje na niewielkie zwiększenie wynagrodzeń. Do końca 2021 r. udział 'znacznych' podwyżek był o kilka pkt. proc. niższy – w prognozach na I kw. 2019 r. i I kw. 2020 r. wyniósł on 14 proc.. W stosunku do ostatnich kilku edycji badania istotnie wzrosła średnia wysokość planowanej podwyżki płac – do 6,9 proc. (mieszcząc się w 5 proc. najwyższych notowanych dotąd wartości tego wskaźnika)" - napisano.

Wzrost zatrudnienia

Wyniki badania, wskazują na dalszy wzrost popytu na pracę – historycznie wysoki jest zarówno udział firm prognozujących zwiększenie zatrudnienia w kolejnym kwartale, jak i odsetek przedsiębiorstw posiadających wakaty.

"Dane ankietowe wskazują na kontynuację wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – wysoki odsetek firm mających wakaty oraz optymistyczne prognozy zatrudnienia świadczą o wysokim popycie na pracę. Odsetek firm raportujących nieobsadzone miejsca pracy w IV kw. 2021 r. wzrósł do historycznego poziomu 48,5 proc. (średnia dla 2019 r. to ok. 43 proc.). Problem nieobsadzonych wakatów jest najdotkliwszy w Transporcie (najwyższy wzrost rdr), Przetwórstwie przemysłowym i Budownictwie" - napisano.

Jak wskazano, nieznacznie wzrósł odsetek firm deklarujących, że brak pracowników stanowi dla nich barierę w rozwoju. Według ostatniego odczytu wyniósł on 6,2 proc. wciąż pozostaje niższy od średniej za 2019 r., która wynosi 7,6 proc.

"Kwartalny wskaźnik zatrudnienia (różnica między odsetkiem firm prognozujących zwiększenie i zmniejszenie zatrudnienia) osiągnął najwyższy historycznie wynik - w I kw. 2022 r. ponad 35 proc. (s.a.) ankietowanych zamierza zwiększyć liczbę pracowników. Redukcji zatrudnienia w I kw. 2022 r. oczekuje ok. 4 proc. przedsiębiorstw – najmniej od początku badania" - wskazano.

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości