Prawo do błędu. Nadchodzi szereg zmian dla firm

Dla firm

Ekspert o rewolucji w płaceniu podatków - indywidualnych mikrorachunkachTVN24 BiS
wideo 2/5

Prawo do błędu, tak zwana ochrona konsumencka oraz przedłużenie terminu na składanie oświadczeń w sprawie cen prądu. To tylko część zmian, które przewiduje pakiet noweli 69 ustaw, które mają ułatwić funkcjonowanie firmom. Podpis pod nowymi przepisami złożył prezydent Andrzej Duda.

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Prawo do błędu

Jak podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta, w ramach zmian do ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadzono między innymi tak zwane prawo do błędu.

Przewiduje ono, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, będą mogli skorzystać z prawa do błędu bez ponoszenia kary administracyjnej.

"Przed nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożeniem na niego lub wymierzeniem mu administracyjnej kary pieniężnej organ ten wzywa, w drodze postanowienia, przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń" - wyjaśniono.

Jak dodano, "jeżeli przedsiębiorca usunie stwierdzone naruszenia przepisów prawa oraz skutki tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym terminie: właściwy organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu".

Oświadczenie odbiorcy końcowego

Nowela przedłuża również termin na złożenie oświadczenia przez mikro- i małych przedsiębiorców, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej umożliwiającego korzystanie z energii na warunkach cenowych ustalonych w 2018 roku.

Nowy termin ustalono na 13 sierpnia.

Przedłużenie będzie obowiązywać z mocą wsteczną, od 27 lipca, tak by oświadczenia, które dotarły do sprzedawców po terminie, a przed wejściem w życie nowelizacji, były uznane za ważne. Termin ustawowy na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej mijał w sobotę 27 lipca, dlatego oświadczenia złożone w poniedziałek 29 lipca również były akceptowane.

OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO

Inne zmiany

Ponadto nowela umożliwia także niektórym przedsiębiorcom korzystanie z tak zwanej ochrony konsumenckiej.

Kolejną zmianą jest nowelizacja umożliwiająca wykonywanie rzemiosła w formie spółki. Ustawa modyfikuje też i zarazem rozwija zasady sukcesji przedsiębiorstw. Ustawa zmienia także przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT w imporcie, by poprawić konkurencyjność polskich portów.

Przewidziano w nich, że podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Ponadto, przewidziano terminy rozliczania podatku VAT podobne do obowiązujących w państwach, w których znajdują się porty konkurujące z portami polskimi.

Większość nowych przepisów wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.

Autor: mb / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock