Zwolnienie ze składek za listopad. ZUS przypomina o obowiązku

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Morawiecki o pomocy dla firm
Morawiecki o pomocy dla firmTVN24
wideo 2/5
TVN24Morawiecki o pomocy dla firm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe. Zwolnienie ze składek przewiduje tak zwana tarcza branżowa 6.0, którą podpisał prezydent.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek podpisał ustawę, która wprowadza tak zwaną tarczę antykryzysową 6.0. Zakłada ona m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku dla płatników działających pod określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności. Na liście jest łącznie kilkadziesiąt kodów. Są to m.in. sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, a także działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

"Chcemy, aby z nowej odsłony tarczy skorzystało jak najwięcej firm. Dlatego przypominamy o złożeniu deklaracji rozliczeniowych. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy oczekują nowej odsłony tarczy tak zwanej 6.0. Firmy, które nie złożą do końca roku rozliczeń nie otrzymają zwolnienia z opłacania składek za listopad" - wyjaśniła, cytowana w komunikacie, dyrektor departamentu realizacji dochodów w centrali ZUS Agata Wiśniewska-Półtorak.

"Niestety zauważyliśmy, że osoby prowadzące działalność czasem zapominają o terminowym przekazaniu dokumentów" - dodała. ZUS wskazał, że przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo lub niewielkie firmy mogą przekazywać dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem aplikacji e-płatnik dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

O zwolnienie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 czerwca br. i przychód z tej działalności uzyskany w listopadzie był niższy co najmniej o 40 procent w porównaniu do sytuacji przed rokiem.

Ministerstwo Rozwoju wyjaśniało wcześniej, że "w przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi". Rząd będzie mógł także w drodze rozporządzenia wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, jak również objąć pomocą także kolejne branże.

Wyjątki

Jednocześnie ZUS przypomniał w komunikacie, że zgodnie z przepisami zwolnienie z comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia lub za siebie i osoby współpracujące, jeżeli w ostatnio złożonych dokumentach zadeklarowana została do podstawy wymiaru składek kwota w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej danego przedsiębiorcę lub osobę współpracującą.

Minimalna podstawa wymiaru składek wynosi: 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zwolnieni są także ze składania dokumentów przedsiębiorcy korzystający z Małego ZUS plus, z podstawą wymiaru składek ustalaną indywidualnie.

ZUS zwrócił uwagę, że zwolnienie z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów obejmuje także rodzica, który rozlicza składki za nianię, jeśli w ostatnim złożonym za pełny miesiąc komplecie dokumentów rozliczeniowych została za nią wykazana podstawa wymiaru składek nie wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w przypadku umowy uaktywniającej zawartej po 1 stycznia 2018 r.) lub z nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie (dla umowy uaktywniającej zawartej przed 1 stycznia 2018 r.).

Zakład dodał, że deklaracji nie muszą również składać osoby zgłoszone do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, które opłacają składki tylko za siebie, a w ostatniej złożonej deklaracji rozliczeniowej została wykazana podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości