Dla firm

100 miliardów, ale nie dla wszystkich. Kto skorzysta z nowego programu?

Dla firm

Szef KPRM o starcie programu pożyczek dla firm
Szef KPRM o starcie programu pożyczek dla firmtvn24
wideo 2/6

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia? Jakie będą warunki? Gdzie należy złożyć wniosek o subwencję? To tylko niektóre pytania dotyczące programu pomocowego, zaprezentowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego. Przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Na Kontakt 24 czekamy na Wasze informacje i opinie dotyczące pakietu pomocowego, który wszedł w życie 1 kwietnia. Czy otrzymaliście już pomoc dla Waszej firmy? Jakie były Wasze oczekiwania w tej sprawie? Czy pakiet okazał się pomocny? Czy pomoże Waszym firmom przetrwać ten trudny czas?

Nowy program

W środę premier Mateusz Morawiecki zaprezentował kolejny program pomocowy, którego wartość to co najmniej 100 miliardów złotych. Ma on pomóc w utrzymaniu zatrudnienia i płynności przedsiębiorców.

W ramach programu mikrofirmy, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa będą otrzymywały subwencje. Szef rządu przyznał, iż wierzy, że pozwoli to na uratowanie od dwóch do nawet pięciu milionów miejsc pracy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze punkty programu.

Dla kogo?

Według Polskiego Funduszu Rozwoju, który odpowiada za realizację programu, jest on skierowany do ponad 670 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Z subwencji będą mogły skorzystać zarówno mikrofirmy, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Zgodnie z założeniami, do mikrofirm trafi do 25 miliardów złotych, do małych i średnich firm 50 miliardów złotych, a do dużych przedsiębiorstw 25 miliardów złotych. Łącznie daje to kwotę 100 miliardów złotych.

Jakie warunki?

By otrzymać pieniądze na działalność będzie trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Pierwszy dotyczy posiadania rezydencji podatkowej na terytorium Polski i rozliczania podatków za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli firma prowadzi działalność od dwóch lat) na terytorium Polski. Odejście od tej zasady jest możliwe wyłącznie w sytuacji zobowiązania do przeniesienia rezydencji na terytorium naszego kraju w terminie do dziewięciu miesięcy od udzielenia pożyczki.

O subwencję mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nie mogą oni również zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania. Co ważne, płatności rozłożone na raty lub odroczone nie są uznawane za zaległość.

Subwencja będzie mogła trafić do firm, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 procent w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku z powodu COVID-19.

Wobec przedsiębiorstwa nie może również być prowadzone postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

Część wymogów różni się ze względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Mikrofirmy (1-9 pracowników):

- roczny obrót lub suma bilanoswa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe i średnie firmy (10-249 pracowników):

- roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Duże przedsiębiorstwa (co najmniej 250 pracowników):

- obrót przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa przekracza 43 miliony euro,

- utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19,

- brak otrzymywania płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25 procent należności,

- brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytów w związku z nowymi kontraktami,

- uczestnictwo w Programach Sektorowych.

Kwota subwencji

Wysokość maksymalnej kwoty subwencji w ramach programu różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około trzech pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72-96 tysięcy złotych dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tysięcy złotych.

"Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 miliona złotych szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 miliona złotych dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 miliona złotych" - wskazało PFR.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie może wynieść maksymalnie 1 miliard złotych i ma charakter indywidualny. Wsparcie dużych przedsiębiorstw może przybrać trzy formy: finansowanie płynnościowe - pożyczki lub obligacje na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości do 1 miliarda złotych; finansowanie preferencyjne - pożyczki preferencyjne na okres 3 lat częściowo bezzwrotne i uzależnione od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 milionów złotych; finansowanie inwestycyjne - obejmowanie udziałów lub akcji np. w ramach pomocy publicznej, o wartości do 1 miliarda złotych na podmiot.

Umorzenie części spłaty

Zgodnie z założeniami otrzymana pożyczka preferencyjna przez mikrofirmy oraz średnie firmy może być umorzona do wysokości 75 procent po roku od dnia wypłaty pożyczki:

- 25 procent pod warunkiem kontynuacji działalności,

- 25 procent w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,

- 25 procent w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

PFR wskazał, że w przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy. Szczegółowe zasady zwrotu mają zostać określone w ramach umowy między Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Fundusz zaznaczył, że w przypadku dużych przedsiębiorstw większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Warunki wsparcia oraz zobowiązania określać będzie umowa.

Jak ubiegać się o pomoc?

Zgodnie z zapewnieniami składanie wniosków o subwencję ma być maksymalnie uproszczone "z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez beneficjenta".

Pomoc dla mikrofirm, małych i średnich firm będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Duże przedsiębiorstwa będą składały wniosek o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR.

Kiedy ruszy spłata?

Premier Morawiecki wskazał we wtorek, że spłata subwencji przez przedsiębiorstwa rozpocznie się "w drugim roku".

- Pierwsza spłata rozpoczyna się dopiero w drugim roku, a więc jest ten oddech na to, żeby firmy mogły odbudowywać tą swoją nadszarpniętą, nadwątloną pozycję rynkową - tłumaczył szef rządu.

Od kiedy?

Według Polskiego Funduszu Rozwoju program zostanie uruchomiony w kwietniu. Biuro prasowe PFR poinformowało TVN24, że "program jest w tej chwili uruchamiany".

"Przewidujemy, że pierwsze wypłaty ruszą jeszcze w kwietniu" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Należy jednak pamiętać, że na razie nie opublikowano ustawy. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 tłumaczył, że "zasadnicze elementy tego etapu czy tego rozwinięcia tarczy antykryzysowej nie wymagają zmian legislacyjnych".

Skąd pieniądze?

Program będzie finansowany ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju, w tym głównie poprzez emisję obligacji na rynku krajowym lub zagranicznym.

W skup obligacji ma się zaangażować Narodowy Bank Polski. Bank centralny poinformował w środę, że będzie prowadził skup dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, co jest rozszerzeniem realizowanego obecnie programu skupu obligacji skarbowych.

"NBP skupując obligacje PFR sfinansuje ten program" - wskazali ekonomiści Credit Agricole.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości