Dziesięć programów pomocowych. Przewodnik dla firm w kryzysie

Emilewicz: 270 milionów na fundusz dopłat do BGKTVP
wideo 2/6

Zmiany w warunkach gwarancji de minimis, Fundusz Gwarancji Płynnościowych, dopłaty do odsetek od kredytów obrotowych. To niektóre z dziesięciu programów pomocowych dla firm przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Część z nich została już wdrożona, kolejne są w fazie przygotowania. Bank przygotował przewodnik po rozwiązaniach.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

"Przygotowaliśmy we współpracy z resortami finansów, rozwoju i funduszy oraz z sektorem bankowym rozwiązania, które wspierają zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże firmy" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Oprócz już istniejących programów, jak gwarancje de minimis czy kredyt na innowacje technologiczne, wypracowaliśmy nowe rozwiązania, które mają dodatkowo wspomóc polskie firmy w związku z COVID-19 – na przykład Fundusz Gwarancji Płynnościowych czy dopłaty do oprocentowania. Z większości programów przedsiębiorcy mogą już korzystać w swoich bankach lub u naszych pośredników finansowych" - dodała.

PAKIET POMOCOWY BGK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Prezes BGK wskazała, że "mikro i małe oraz średnie firmy skorzystają z ośmiu programów pomocowych, a duże z dwóch". "Co istotne, przedsiębiorcy, którzy skorzystali z rządowych ulg i zwolnień od ZUS, mogą uzyskać wsparcie z pakietu pomocowego BGK. Jedna forma nie wyklucza drugiej" - zwróciła uwagę Beata Daszyńska-Muzyczka.

Programy pomocowe BGK

Gwarancje de minimis

BGK wskazał, że przedsiębiorcy mogą już korzystać ze zmian w udzielaniu gwarancji de minimis. Jak czytamy w komunikacie, Bank zwiększył maksymalną wysokość gwarancji z 60 do 80 procent kwoty kredytu. Bez zmian pozostaje maksymalna wysokość gwarancji – czyli 3,5 miliona złotych. Ponadto, bank zrezygnował z prowizji pobieranej przy udzieleniu gwarancji.

"Od uruchomienia tego rozwiązania skorzystało już z niego niemal 5000 firm, a kwota udzielonych gwarancji przekroczyła 1,5 miliarda złotych" - podał BGK.

Wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich

Jak wskazano w komunikacie, BGK wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadza zmiany w obsługiwanych przez bank programach, w tym w pożyczkach unijnych czy Funduszu Kredytu Technologicznego.

Opracowywane rozwiązania dotyczą wykorzystania środków unijnych oraz krajowych.

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

BGK we współpracy z resortem funduszy, przygotował zmiany w programie pomocowym dla podmiotów ekonomii społecznej (PES).

"Dzięki nim PES mogą skorzystać m.in. z wakacji kredytowych i wydłużonego okresu spłaty pożyczki" - czytamy.

Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że podmioty korzystające z kredytów na innowacje technologiczne zyskały między innymi wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca br., wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni oraz wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej do 12 miesięcy.

Pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój

"Kolejną formą wsparcia ze środków unijnych są pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój. Firmy, aby zachować płynność, skorzystają z zerowego oprocentowania, półrocznej karencji w spłacie, a kwota pożyczki wyniesie nawet do 15 milionów złotych" - czytamy w komunikacie BGK.

Program Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Możliwość przedłużenia o dodatkowe sześć miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, 6-miesięczne wakacje kredytowe, możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy. To - jak wskazał Bank - jedne z instrumentów, które zostały uruchomione z programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

Gwarancje Biznesmax

BGK wprowadził nowe zasady udzielania gwarancji Biznesmax. Jak wskazano, "zmiany te umożliwiają szerszy dostęp do kredytów i pozwolą zachować płynność finansową przedsiębiorstw".

Aby skorzystać ze wsparcia z gwarancji Biznesmax, przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym.

Program Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Bank zaznaczył, że wśród rozwiązań dla mikro i małych firm znalazły się między innymi zmiany w programie Pierwszy biznes – wsparcie w starcie.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać między innymi z zawieszenia spłaty pożyczki do sześciu miesięcy, wydłużenia karencji o pół roku, obniżenia oprocentowania pożyczki do 0 procent (w skali roku na okres do 12 miesięcy), wydłużenia okresu spłaty o 12 miesięcy, możliwości odstąpienia od kar umownych, a także zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK udziela gwarancji do nowych lub odnawianych kredytów dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

"Pomoc z programu polega między innymi na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80 procent, przy kwocie gwarancji od 3,5 miliona złotych do 200 milionów złotych i ustanowieniu długiego okresu gwarancji – do 27 miesięcy" - wyjaśniono w komunikacie. Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym i banku kredytującym.

Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść około 100 miliardów złotych, a gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.

System dopłat do oprocentowania kredytów

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że w trakcie przygotowania jest również mechanizm dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać małe, średnie, jak i duże firmy, bez względu na branżę. "Aby uruchomić wsparcie z tego programu, konieczne są rozwiązania legislacyjne, które wkrótce trafią pod obrady Sejmu" - dodano.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty:
Pozostałe wiadomości