Wracasz z krajów dotkniętych epidemią koronawirusa? Sprawdź zalecenia GIS

[object Object]
Najczęściej zadawane pytania w sprawie koronawirusaministerstwo zdrowia
wideo 2/21

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zasady postępowania dla osób podróżujących z krajów, gdzie stwierdzono ogniska koronawirusa. Uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, jej numer to 800-190-590.

Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii.

W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii zalecane jest zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Potwierdzono cztery nowe przypadki zakażania koronawirusem w Polsce - poinformował w piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wraz z przypadkiem potwierdzonym w środę w Polsce jest łącznie pięciu zakażonych SARS-CoV-2.

Zalecenia dla podróżnych

Główny Inspektor Sanitarny opublikował zalecenia dla osób podróżujących po krajach dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2:

unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych;

bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego;

unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki;

unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami;

ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk - ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu;

przestrzeganie zasad higieny żywności - jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Główny Inspektor Sanitarny zaleca - jeśli byłeś w ciągu ostatnich 14 dni w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej i Iranie oraz innych krajach dotkniętych koronawirusem i wystąpiły zachorowania z objawami takimi jak: gorączka, kaszel, duszności i problemów z oddychaniem to:

bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Ministerstwo Zdrowia radzi
Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Ministerstwo Zdrowia radziKancelaria Premiera

Obserwuj swój stan zdrowia

Jeśli nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, GIS zaleca, by przez kolejne 14 dni kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych, takich jak złe samopoczucie, bóle mięśniowe czy kaszel.

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

Uruchomiona została infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Całodobowa infolinia NFZ w sprawie koronawirusa (Główny Inspektorat Sanitarny)Główny Inspektorat Sanitarny

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego GIS nie zaleca podróżowania do:

Chin,

Hongkongu,

Korei Południowej,

Włoch,

Iranu,

Japonii.

Zalecenia dla powracających z północnych WłochAdam Ziemienowicz/PAP

Inne porady GIS dotyczące postępowania profilaktycznego:

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (minimum 60 procent). Mycie rąk wyżej wymienionymi metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach;

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu - płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby;

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie;

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn na przykład wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).\

ZOBACZ PONIŻSZĄ GRAFIKĘ W POWIĘKSZENIU

Poniższa grafika to algorytm kwalifikacji osób do postępowania epidemiologicznego oraz medycznego (nie obejmuje ustawowej kwarantanny stosowanej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Algorytm kwalifikacji osób do postępowania epidemiologicznego oraz medycznego (Główny Inspektorat Sanitarny)Główny Inspektorat Sanitarny

Autor: ps,dd,anw/rp,aw / Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Pozostałe wiadomości