Smog unosi się nad Śląskiem. Jakość powietrza jest fatalna

[object Object]
Przyczyny zanieczyszczonego powietrza w Polscetvn24
wideo 2/30

Ujemna temperatura i brak wiatru to w sezonie grzewczym przepis na smog. Tak jest we wtorek na Śląsku, gdzie od rana godzinne wskazania stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu utrzymują się powyżej norm dobowych. W niektórych miastach sytuację określa się jako fatalną.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY W SERWISIE SMOGOWYM TVNMETEO.PL

Według prezentacji pomiarów zamieszczanych na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ), większość godzinnych wyników stacji pomiarowych w regionie we wtorek rano wykazywała stężenia pyłu PM10 przekraczające średniodobową normę.

W przypadku pyłu PM10 o powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3).

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że dopuszczalne stężenia dobowe dla pyłu PM10 nie powinny przekraczać 50 µg/m3.

We wtorek o godzinie 5 na stacji pomiarowej w Rybniku maksymalne stężenie godzinne pyłu zawieszonego PM10 sięgnęło 246 mikrogramów na na metr sześcienny, a na stacji Wodzisławiu Śląskim - 229 µg/m3. O godz. 8 stacja w Rybniku wskazywała 233 µg/m3, stacja mobilna w Raciborzu - 184 µg/m3, a stacja w Tychach - 161 µg/m3. Wskazania stacji na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i okręgu rybnickiego oscylowały przeważnie między 75 a 125 µg/m3.

Jaka sytuacja przed południem?

Według danych z godziny 11 sytuacja sytuacja w Rybniku się poprawiła, ale nadal określa się ją jako złą. Stacja pomiarowa wykazała stężenie pyłu PM10 na poziomie 145 µg/m3. W Żywcu zanotowano 150,99 µg/m3.

Gorsza sytuacja panowała jednak w kilku miastach pod względem pyłu PM2,5. W tym przypadku o dobrej jakości powietrza mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają 36 µg/m3. W Bielsko-Białej było to 130 µg/m3, w Goczałkowicach-Zdroju - 127,68 µg/m3, a w Raciborzu - 120,97 µg/m3.

Od godzin porannych we wtorek smog unosi się także nad innymi regionami w południowej Polsce, w tym na Opolszczyźnie czy Dolnym Śląsku. Jakość powietrza w wielu tamtejszych miejscowościach jest niezdrowa lub średnia.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 11 (tvnmeteotvnmeteo.pl za GIOŚ
Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 11 (tvnmeteotvnmeteo.pl za GIOŚ

Alarm smogowy nie został ogłoszony

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 roku alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 µg/m3 dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów). Tak zwany poziom informowania to 100 mikrogramów, co oznacza dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów. Ponieważ komunikaty o przekroczeniu poziomu informowania i alarmowania są wydawane na podstawie wyliczeń średnich wartości pomiarów zebranych w ciągu poprzedniej doby, służby wydają ostrzeżenia o ryzyku przekroczenia tych poziomów w kolejnych dobach. Ostatnie takie ostrzeżenia w woj. śląskim - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wydał na 5 lutego. Utrzymywaniu się zanieczyszczeń w powietrzu sprzyja z zasady bezwietrzna pogoda przy niskiej temperaturze, z czym z kolei wiąże się ogrzewanie mieszkań.

"Oto minęły cztery lata i jesteśmy praktycznie w punkcie wyjścia"
"Oto minęły cztery lata i jesteśmy praktycznie w punkcie wyjścia"tvn24

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Maska antysmogowa (Maria Samczuk/PAP)Maria Samczuk/PAP

Autor: ps/dd / Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości