Senat chce walczyć ze smogiem. Za minimum 0,5 procent PKB

[object Object]
"Jeżeli zapalają się te czujniki na czerwono, to mamy podstawę do wejścia do mieszkania czy do domu"tvn24
wideo 2/30

Senat poparł projekt noweli, według której minimum pół procent polskiego PKB będzie przeznaczone na walkę ze smogiem. Ustawa miałaby wprowadzić szereg rozwiązań, w tym także pomoc finansową, by ograniczyć szkodliwe emisje.

Za przyjęciem projektu i tym samym za wniesieniem go do Sejmu głosowało 50 senatorów, przeciw było 46.

Sprawdź jakość powietrza w swoim mieście

"By zapewnić bezpieczne dla zdrowia powietrze"

Projekt noweli Prawa ochrony środowiska był inicjatywą senatorów Koalicji Obywatelskiej. Jego celem jest zwiększenie skuteczności walki z zanieczyszczeniami powietrza.

"Projektowana ustawa ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie kraju, przewidując wprowadzenie szeregu systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych (...) Ponadto proponowana nowelizacja przewiduje pomoc finansową dla gospodarstw domowych związaną z ponoszeniem wyższych kosztów ogrzewania niskoemisyjnego" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jednym z głównych założeń jest to, że na szeroko rozumiane działania antysmogowe rocznie państwo przeznaczałoby nie mniej niż pół procent PKB. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, "dla zapewnienia Polakom bezpiecznego dla ich zdrowia czystego powietrza konieczne są znaczące nakłady finansowe. Nie mogą one jednak zależeć od bieżącej koniunktury politycznej. Dlatego też niezbędne w tym zakresie są regulacje rangi ustawowej, które zapewnią skuteczność przyjętych rozwiązań".

Nowe przepisy zakładają międzynarodowe utworzenie Funduszu Ochrony Powietrza, który miałby działać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Krajowy Program Ochrony Powietrza

Projekt podnosi też rangę Krajowego Programu Ochrony Powietrza, który miałby być przyjmowany przez rząd. KPOP miałby też wyznaczać cele i kierunki w kwestii wymiany źródeł ciepła, w tym podłączania do sieci ciepłowniczych, zwiększenie efektywności energetycznej czy zastosowania odnawialnych źródeł energii w szczególności na poziomie obywatela.

Zgodnie z projektem załącznikiem do KPOP byłby plan finansowy, który określałby środki, jakie w danym roku płynęłyby na walkę ze smogiem.

Projekt zakłada również przekształcenie gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w akty prawa miejscowego. Plany miałby zawierać między innymi pełną inwentaryzację źródeł ciepła z terenu gminy i docelowy stan jakości powietrza z listą koniecznych inwestycji. Nowe przepisy miałyby również wprowadzić rozwiązania wspierające osoby o niskich dochodach, które są zagrożone ubóstwem energetycznym, jeżeli podejmą działania mające na celu zastosowanie niskoemisyjnych źródeł ogrzewania.

Autor: kw/map / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości