Ze świata

Kolejki, odpływ pracowników? Pięć rzeczy o zniesieniu wiz dla Ukraińców

Ze świata

Ukraińcy mogą wyjechać do Unii Europejskiej bez wizy
Ukraińcy mogą wyjechać do Unii Europejskiej bez wizytvn24bis
wideo 2/5

Od niedzieli 11 czerwca został zniesiony obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. Oznacza to, że mogą oni wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni - w ciągu pół roku - w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.

1. Paszporty

Obywatele Ukrainy, którzy chcą wyjechać do krajów UE muszą posiadać paszporty biometryczne. Upoważniają one obywateli Ukrainy do podróżowania do państw unijnych bez wiz. Dotychczas, w liczącym ponad 44 miliony ludzi państwie, wydano ponad 3 miliony takich dokumentów. Tylko w 2017 r. Służba Migracyjna wydała Ukraińcom ponad milion paszportów biometrycznych. W związku z likwidacją obowiązku wizowego w urzędach, w których można wyrobić paszport, ustawiają się ogromne kolejki. - Codziennie wydajemy około 21 tysięcy paszportów. Jest to absolutny rekord - mówił w piątek minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow.

2. Wymagania

Obywatele Ukrainy muszą nie tylko mieć ważny paszport biometryczny, lecz także uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, dysponować wymaganymi środkami finansowymi (300 zł do trzech dni i 75 zł na każdy kolejny dzień pobytu) oraz mieć ubezpieczenie. Osoby takie nie mogą także widnieć w bazach danych jako te, którym - z różnych przyczyn - odmówiono wcześniej wjazdu, oraz nie mogą zostać uznane za zagrażające porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznego.

3. Jak długo?

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe, np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen, również sprzed 11 czerwca - zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

4. Praca w Polsce

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem, że będą mieli odpowiednie dokumenty, np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

- Dzisiaj Ukraińcy, można powiedzieć, ratują polski rynek pracy, bo wchodzą w te miejsca, których nie mogą wypełnić Polacy - ocenia Marcin Ganclerz, ekspert firmy Work Serwice. - Może być tak, że Ukraińcy, którzy teraz pracują w Polsce, będą chcieli wyjechać na zachód z prostej przyczyny: na zachodzie mogą zarobić więcej - wyjaśnia.

Uregulowano też kwestię pobytu cudzoziemców, którzy są obecnie w trakcie toczącego się przed wojewodą postępowania o udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. W dokumencie podróży wnioskodawcy zostaje umieszczony stempel, co pozwala na wjazd do Polski w ruchu bezwizowym wyłącznie wtedy, jeżeli nie wykorzystał 90 dni pobytu w okresie 180-dniowym. Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny wjazd do Polski może nastąpić na podstawie wizy długoterminowej.

5. Wyjątki

Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Autor: msz/ms / Źródło: PAP, tvn24bis

Pozostałe wiadomości