"Jabłka niezgody" między Grecją a jej wierzycielami. O co toczy się gra?

Ze świata

TVN24 Biznes i Świat"Jabłka niezgody" między Grecją a jej wierzycielami. O co toczy się gra?

W prowadzonych pod ogromną presją czasu negocjacjach pomiędzy Grecją a wierzycielami wciąż daleko do ostatecznych rozwiązań. Główne rozbieżności dotyczą podatków i emerytur. Wierzyciele proponują, by obniżona 13-procentowa stawka VAT nie obejmowała usług gastronomicznych, a ogólne dochody z tytułu zmian w VAT sięgnęły 1 proc. PKB wobec ok. 0,75 proc. w propozycji Aten. Ponadto wierzyciele chcą, by Ateny zrezygnowały z jednorazowego nadzwyczajnego 12-proc. podatku od zysków firm wyższych niż 0,5 mln euro i podniosły podatek CIT z 26 do 28 proc., a nie do 29 proc., jak zaproponowali Grecy. Strony różnią się, jeśli chodzi o skalę i tempo zmian w systemie emerytalnym. Wierzyciele nalegają m.in. na szybsze niż proponują Ateny wygaszanie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Kolejna rozbieżność to skala cięć wydatków na wojskowość: Grecy proponują 200 mln euro, wierzyciele chcą dwa razy więcej.

Autor: tol / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Raporty: