Internet mobilny nie dla najuboższych. Ale internet ma być powszechny

Ze świata

ShutterstockPrzepisy unijne dotyczące tzw. usługi powszechnej nie wprowadzają obowiązku oferowania taryf socjalnych dla abonentów internetu mobilnego i usług łączności mobilnej

Przepisy unijne dotyczące tzw. usługi powszechnej nie wprowadzają obowiązku oferowania taryf socjalnych dla abonentów internetu mobilnego i usług łączności mobilnej – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.

Przepisy te wymagają jednak, by operatorzy oferowali niektórym kategoriom konsumentów specjalne taryfy w przypadku telefonów stacjonarnych, jak i internetu stacjonarnego - potwierdził jednocześnie trybunał.

Zaskarżona ustawa

W myśl dyrektywy z 2002 r., znowelizowanej w 2009 r., państwa członkowskie mogą wymagać od przedsiębiorstw, by oferowały niektórym abonentom specjalne opcje taryfowe. Prawo dotyczące usługi powszechnej określa minimalny zestaw usług, który powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników. Ma to zapobiec wykluczeniu osób o niskich dochodach czy szczególnych potrzebach socjalnych z korzystania z tych usług.

Państwa członkowskie mogą zadecydować o dzieleniu kosztów usługi powszechnej pomiędzy dostawców sieci i usług łączności elektronicznej.

Dwaj belgijscy operatorzy komórkowi Base Company i Mobistar zaskarżyli dwa lata temu do Trybunału Konstytucyjnego ustawę przyjętą w Belgii, która wdrażała przepisy unijne dotyczące usługi powszechnej. Żądali oni unieważnienia mechanizmu zobowiązującego operatorów (od określonego progu obrotów) do płacenia składki finansującej szczególne warunki taryfowe dla niektórych kategorii beneficjentów, jako sprzecznego z prawem UE.

Trybunał belgijski zwrócił się z prośbą o interpretację przepisów do Trybunału Sprawiedliwości.

Minimalny zestaw usług

Przepisy o usłudze powszechnej, zdaniem Trybunału, nakładają na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia przyłączenia stacjonarnego do publicznej sieci łączności. Takiego obowiązku nie ma w przypadku przyłączenia mobilnego, skoro "stacjonarny pozostaje w sprzeczności z mobilnym" – argumentował Trybunał. - Usługi łączności mobilnej są z definicji wyłączone z minimalnego zestawu usług powszechnych określonego w dyrektywie, ponieważ ich świadczenie nie zakłada dostępu i stacjonarnego przyłączenia do publicznej sieci łączności – uznała ta instytucja.

Podobnie, minimalny zestaw usług powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników internetu stacjonarnego, ale nie mobilnego. Państwa członkowskie mogą uznać usługi łączności mobilnej, w tym internet mobilny, za dodatkowe usługi obowiązkowe, ale nie sprawi to, że będą mogły narzucić obowiązek finansowania usługi powszechnej na operatorów tych sieci.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock