Europa razem przeciwko pracy na czarno. Jest porozumienie

Ze świata

sxc.huPrzedstawiciele państw członkowskich UE zatwierdzili tekst porozumienia z Parlamentem Europejskim ws. powołania wspólnej europejskiej platformy wymiany doświadczeń w celu zapobiegania pracy na czarno

Przedstawiciele państw członkowskich UE zatwierdzili w piątek tekst porozumienia z Parlamentem Europejskim ws. powołania wspólnej europejskiej platformy wymiany doświadczeń w celu zapobiegania pracy na czarno.

Wspomniana platforma ma połączyć działania urzędów i instytucji zaangażowanych w zwalczanie tego procederu. Będzie to forum ekspertów, w tym wyższych rangą przedstawicieli państw członkowskich, którzy będą współpracować z władzami krajowymi i odpowiednimi urzędami, przedstawicieli KE, a także strony społecznej (zarówno organizacji pracodawców, jak i pracowników).

Cel platformy

Celem działania platformy ma być poprawa warunków pracy, co wiąże się zwłaszcza z tym, że pracownicy niezarejestrowani są gorzej opłacani oraz narażeni na niebezpieczne warunki wykonywania pracy. Platforma ma również obejmować takie zjawisko jak fałszywe samozatrudnienie, stosowane w celu obniżenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Z komunikatu służb prasowych Rady UE wynika, że dwa razy do roku będzie zwoływane posiedzenie plenarne tej struktury. Ustanowione mają być również specjalne grupy robocze skoncentrowane na konkretnych aspektach zjawiska pracy na czarno. W propozycji KE przedstawionej w kwietniu ubiegłego roku podkreślono, że platforma połączy działanie urzędów i instytucji z poszczególnych krajów członkowskich zaangażowanych w zwalczanie pracy nierejestrowanej (tzw. pracy na czarno), takich jak inspektoraty pracy i ochrony socjalnej, urzędy podatkowe i migracyjne, a także działania przedstawicieli pracodawców i pracowników na szczeblu UE. Nieformalne porozumienie ws. powołania platformy musi zostać teraz przegłosowane przez Parlament Europejski, a później jeszcze raz zatwierdzone przez państwa członkowskie.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu