Sklepy jako czytelnie i zakład pogrzebowy. Wyniki kontroli po zmianach w zakazie handlu

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Bujara o łamaniu zakazu handlu w niedziele (wypowiedź z lutego 2022)
Bujara o łamaniu zakazu handlu w niedziele (wypowiedź z lutego 2022)TVN24
wideo 2/2
TVN24Bujara o łamaniu zakazu handlu w niedziele

W niedzielę inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzili 257 placówek handlowych. Kontrole sklepów były prowadzone pod kątem ewentualnego łamania przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele. Na razie nie wiadomo, ile placówek naruszyło obowiązujące przepisy.

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiadała, że w niedzielę, 13 lutego przeprowadzi pilotażową kontrolę otwartych placówek handlowych po nowelizacji ustawy, która weszła w życie od początku miesiąca. Decyzję w tej sprawie podjęto po doniesieniach medialnych, a także sygnałach ze strony związków zawodowych.

W ubiegłym tygodniu NSZZ "Solidarność" złożył wniosek do PIP o przeprowadzenie kontroli sklepów, które były otwarte w ostatnią niedzielę, 6 lutego. Związkowcy zwracali uwagę, że tego dnia markety działały m.in. pod szyldami dworców autobusowych czy czytelni.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Zakaz handlu w niedziele - kontrole w sklepach

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała w komunikacie, że w niedzielę, 13 lutego inspektorzy sprawdzili 257 placówek handlowych.

Jak przekazano, 95 placówek było zamkniętych. "W pozostałych 162 skontrolowanych sklepach - zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców - handel był prowadzony w oparciu o wyłączenia z art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, bądź w dniu kontroli nie było możliwe dokonanie ustaleń ze względu na brak osób uprawnionych do złożenia wyjaśnień" - czytamy.

Inspektorzy pracy ustalili, że w 96 przypadkach handel prowadzony był zgodnie z przepisami przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek lub też przy pomocy członków jego rodziny.

Zakaz handlu - wyjątki

PIP zwróciła uwagę, że przeprowadzone kontrole potwierdziły również informacje o korzystaniu przez część przedsiębiorców z wyłączeń spod zakazu handlu przewidzianych dla placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz dla placówek zlokalizowanych na dworcach.

Wyłączenia, z których korzystały sklepy prowadzące handel w niedzielę:

- placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury (głównie czytelnie, kluby czytelnika - 8 placówek),

- zakład pogrzebowy (1 sklep),

- placówka zlokalizowana na dworcu (1 sklep),

- stacja paliw płynnych (1 sklep),

- placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami tytoniowymi.

Wyniki kontroli

Kontrole rozpoczęte 13 lutego nie zostały jeszcze zakończone. "Inspektorzy pracy czekają na przedłożenie dokumentów, sprawdzają te, które zostały im okazane, a także dokonują analizy ustalonych stanów faktycznych w kontekście obowiązujących przepisów" - czytamy.

Dlatego też nie są jeszcze znane dokładne wyniki kontroli. "Do czasu zakończenia czynności kontrolnych i wydania środków prawnych nie będzie możliwe przesądzenie, ile placówek naruszało postanowienia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni" - podkreśliła PIP.

Ze wstępnych wyników kontroli jest jednak zadowolona Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. "Jestem zadowolona z tych wstępnych wyników, bo pokazują one, że, przynajmniej na pierwszy rzut oka, pracodawcy poważnie potraktowali ustawowe zapisy i się do nich zastosowali" - ocenił Łażewska-Hrycko, cytowana w komunikacie.

"Jednocześnie chcę podkreślić, że w zależności od potrzeb będziemy kontynuowali niedzielne kontrole placówek handlowych i jesteśmy gotowi reagować na każde zgłoszenie o podejrzeniu omijania przepisów. Przypadki łamania obowiązującego zakazu, w szczególności podejmowanie pozornych działań, będą przez nas sankcjonowane z wykorzystaniem wszystkich posiadanych środków prawnych" - dodała główna inspektor.

Nowelizacja przepisów

Od 1 lutego obowiązują zmiany w zakazie handlu w niedziele, które mają uszczelnić obowiązujące do tej pory przepisy. Po wejściu w życie nowelizacji otwarcie sklepów w niehandlowe niedziele, które świadczą też usługi pocztowe, jest możliwe, jeśli przychody z tej działalności przekraczają 40 procent przychodów danej placówki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów ewidencja sprzedaży ma być prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej, nawet jeśli dany przedsiębiorca posiada kilka takich placówek.

PAP

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości