Zasiłki macierzyńskie. Rekordzistka dostaje 66 tysięcy złotych miesięcznie

Z kraju

Polskie matki mają lepiej niż te w USA. Ale do Norwegii nam dalekoTVN24 Biznes i Świat
wideo 2/5

Ponad 66 tysięcy złotych - tyle wynosi najwyższy zasiłek macierzyński w Polsce. Pobiera go co miesiąc matka z Warszawy. Przeciętne świadczenie to 2230 złotych.

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najwyższy zasiłek macierzyński w Polsce wynosi 66 647,10 zł miesięcznie. Jak to możliwe?

- Wysokość zasiłku uzależniona jest od podstawy, od której odprowadzane są składki, czyli najczęściej od osiąganego wynagrodzenia. Im to wynagrodzenie wyższe, tym wyższe są odprowadzane składki, ale co za tym idzie, tym wyższe korzyści płynące z wysokości wypłacanych świadczeń - mówi tvn24bis.pl Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Średnie i minimalne świadczenie

Wielokrotnie mniej wynosi przeciętny zasiłek macierzyński. Obecnie to 2230 złotych miesięcznie. Z kolei najniższy, gwarantowany ustawowo, to 1000 złotych miesięcznie. Świadczenie w takiej wysokości wypłacane jest wszystkim matkom przez pierwszy rok życia dziecka. A pieniądze, oprócz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dostają także kobiety na zleceniach czy umowach o dzieło, a także osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, rolnicy i studenci. To tzw. kosiniakowe. W pozostałych przypadkach zasiłek macierzyński wyliczany jest na podstawie otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia pochodzącego z umowy o pracę w ciągu roku przed przejściem na urlop macierzyński. Zatem im wyższe zarobki, tym wyższy zasiłek.

Podobne zasady dotyczą kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą i podlegających ubezpieczeniu tylko z tego tytułu. Aby nabyć prawo do zasiłku w pełnej wysokości, muszą one opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe przez 12 miesięcy przed porodem. Składka ta jest dobrowolna. Im wyższa, tym wyższa podstawa do ustalenia zasiłku. W tym przypadku przepisy zawierają jednak limit. W 2018 roku maksymalna wysokość podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 11 107,50 zł miesięcznie, czyli 133 290 zł rocznie.

Dla kogo i jak długo?

Zasiłek macierzyński jest wypłacany kobietom, które urodzą dziecko. Może być wypłacany w dwóch opcjach. Pierwsza zakłada, że zasiłek wynosi 100 proc. podstawy wymiaru przez pół roku od porodu i 60 proc. przez kolejne pół roku. Druga opcja zakłada wypłacanie świadczenia wynoszącego 80 proc. podstawy wymiaru przez cały okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu, czyli przez rok. Należy pamiętać, że wniosek o zasiłek musi być złożony w ZUS w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka.

Wyłudzenia

W ostatnich latach głośno było o próbach wyłudzeń wysokich zasiłków macierzyńskich. Polegały one na na tym, że kobiety tuż po zajściu w ciążę zakładały fikcyjną firmę i opłacały bardzo wysokie składki ubezpieczeniowe. Po kilku miesiącach szły na zwolnienie i dzięki wysokiej podstawie wymiaru otrzymywały bardzo wysoki zasiłek przez kolejny rok. Aby zapobiec takim nadużyciom, zmieniono przepisy. Przy ustalaniu wysokości zasiłku brany pod uwagę jest nie tylko ostatni miesiąc, ale cały rok pracy.

Jak wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz - ZUS nadal regularnie przeprowadza kontrole, które są podstawą do wykrywania nadużyć przy pobieraniu zasiłków.

Informacje o rekordowym zasiłku jako pierwszy podał dziennik "Fakt".

Autor: msz / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock