Bankomaty, paczkomaty i samowole budowlane. Sejm za zmianą przepisów

Z kraju

Soboń o potrzebie abolicji samowoli budowlanych (materiał archiwalny)TVN24 BiS
wideo 2/2

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do ustawy deregulującej Prawo budowlane. Dotyczyły one między innymi wykluczenia uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych na terenie ogródków działkowych oraz umożliwienia utrwalenia projektu technicznego w formie elektronicznej.

Zaakceptowane przez Sejm poprawki dotyczą m.in. wykluczenia uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych na terenie ogródków działkowych budowlanych wzniesionych tam wbrew woli działkowców oraz wprowadzenia możliwości utrwalenia projektu technicznego w formie elektronicznej.

Ma ona ułatwić pracę organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz być pomocna w przypadku kontroli obiektu budowlanego. Posłowie odrzucili poprawkę Senatu dotyczącą dodatkowej przesłanki, od której uzależnia się wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Senatorowie uznali, że legalizacja samowoli budowlanych nie powinna dotyczyć takich obiektów, które pozostają w sprzeczności z dokumentami planistycznymi.

Bankomaty i paczkomaty

Nowela przygotowana przez resort rozwoju ma uprościć inwestycje. Zmiany dotyczą np. takich kwestii jak procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zasady sporządzania projektu budowlanego, przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę, samowoli budowlanych, uregulowania kwestii nielegalnego użytkowania obiektu czy doprecyzowania budzących wątpliwości i niejasnych przepisów.

Ponadto projekt wprowadza przepisy, które służą podniesieniu bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnieniu sprawności przebiegu procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi o przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednym z celów zmian, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, jest deregulacja. Resort ocenił, że dzięki zmianom znikną absurdy, np. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. Deregulacja - jak czytamy w uzasadnieniu - pozwoli na "odblokowanie" procesu inwestycyjnego, dzięki temu w Polsce będzie mogło powstać więcej mieszkań.

Samowole

Nowe prawo zakłada m.in. ułatwienie legalizacji co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Nowelizacja zakłada, że z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę zwolnione będą między innymi instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m sześc., urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 tys. m kw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. Przyjęta ustawa zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po pięciu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej wzruszyć. Nowelizacja wzmocni bezpieczeństwo przy zmianie użytkowania lokali, np. mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej. Ustawa wprowadzi także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Autor: to//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock