Jest zakaz obrotu ziemią. Sejm zrobił wyjątek tylko dla rolników i Kościoła

Z kraju

ShutterstockSejm zgadza się na nabywanie ziemi przez Kościoły i związki wyznaniowe

Wstrzymanie sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa na 5 lat oraz zmianę zasad obrotu gruntami rolnymi - zakłada ustawa uchwalona w czwartek przez Sejm. Ma ona zapobiec spekulacjom w obrocie ziemią. Podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi ma być dzierżawa. Na specjalne traktowanie mogą liczyć kościoły i związki wyznaniowe.

Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw 195, wstrzymało się 18.

Ostatnie poprawki

Związki wyznaniowe i kościoły zachowają prawo do nabywania nieruchomości rolnych - zmiana jest skutkiem poprawki do ustawy o obrocie ziemią, którą Sejm poparł w dzisiejszym głosowaniu.

Przed głosowaniem pytano m.in., czy nie ma obaw, że związki wyznaniowe i kościoły będą tworzone tylko w celu nabycia ziemi? Poprawkę zgłosił klub PiS w środę podczas II czytania projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Poprawka wzbudziła zdziwienie posłów i dyskusję podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa. Posłowie pytali, dlaczego rząd nie zgadza się na zakup ziemi przez inne podmioty prawne, a w tym przypadku robi wyjątek, tym bardziej, że kościół nie ma kwalifikacji rolniczych i nie zajmuje się prowadzeniem gospodarstw. Posłowie wskazywali też, że taki zapis może stanowić lukę i tą drogą ziemia będzie trafiała do obcokrajowców czy będzie poddawana spekulacjom. Wielu z posłów zastanawiało się nad konstytucyjnością tych przepisów. Biuro Legislacyjne poinformowało, że nie było czasu (poprawki zostały zgłoszone podczas II czytania, które miało miejsce trzy godziny wcześniej), by przepis rozpatrzeć pod tym kątem, ale może być naruszony art. 32 Konstytucji, czyli zasada równości.

Owoc konsultacji

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel odpowiadał, iż "rząd popiera tę poprawkę w wyniku pogłębionych konsultacji z różnymi związkami wyznaniowymi i kościołami" dlatego, że te sprawy są uregulowane w innych ustawach. Zdaniem ministra "są to jednostki prawne, które nie będą zbywały ziemi cudzoziemcom". Dodał, że w ustawie o gospodarce nieruchomościami też jest przepis, który włącza związki wyznaniowe od prawa pierwokupu.

- Uważamy, że taki duch w Polsce panuje od 1990 r., że kościoły i związki wyznaniowe w tych sprawach mają to prawo, które dzisiaj popieramy - powiedział Jurgiel. Jak mówił, sprawa raczej nie dotyczy zakupu ziemi, a "chodzi o przypadki darowizn na rzecz zakonów, kościoła za opiekę".

Cel ustawy

Ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów z wyjątkiem nieruchomości do 2 hektarów oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe. Reguluje też prywatny obrót ziemią. Zakłada się, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 hektarów, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa. W myśl przyjętej do ustawy poprawki nabywać ziemię rolną będą mogły też kościoły i związki wyznaniowe. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie. Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br., bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Teraz zajmie się nią Senat.

Autor: ag / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock