Z kraju

Ważna zmiana w sprawie 500 plus. "Chcemy usprawnić obsługę wniosków"

Z kraju

[object Object]
Rafalska o skutkach programu 500 plustvn24
wideo 2/4

Chcemy usprawnić rozpatrywanie dokumentów w sprawie 500 plus w sytuacji, gdy osoba składająca wniosek przebywa za granicą, w innym kraju Unii Europejskiej - zapowiedziała w środę szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Wraz z początkiem roku zadanie rozpatrywania tego typu podań zostało przekazane wojewodom.

Rafalska zaznaczyła, że program 500 plus jest sprawnie realizowany, przy współpracy z samorządami.

- Myślę, że ta współpraca jest dobrze oceniana przez beneficjentów. Terminowo są wypłaty. Decyzje są wydawane sprawnie. Tu wszystko dobrze funkcjonuje - oceniła.

Minister liczy na przyspieszenie

Zwróciła uwagę, że "niesatysfakcjonująca" była obsługa wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zajmowały się tym urzędy marszałkowskie.

- Tam powstawały znaczne opóźnienia - stwierdziła minister. Dlatego - wyjaśniła - rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z początkiem roku zostało przekazane wojewodom.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 plus pozwala na udzielenie wsparcia rodzinie bez względu na to, w jakim kraju UE przebywa wnioskodawca, a w jakim pozostali członkowie rodziny. Niedopuszczalne jest jednak pobieranie przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego jednocześnie. - Liczymy na to, że osoby, które czekają czasem pół roku, czasami rok, szybciej będą miały rozpatrzone sprawy. My będziemy mieli pełne rozeznanie, co do potrzeb w tym zakresie, finansowania. Będziemy mieli realny wpływ jak pracują służby wojewody - powiedziała szefowa MRPiPS. Minister podkreśliła, że marszałkowie województw przekazali do wojewodów w sumie 242 tys. 313 spraw dotyczących świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych (dodatkowo 130 spraw z zakresu zasiłku dla opiekuna, co stanowi najmniejszą skalę spraw). Zwróciła uwagę, że tylko w przypadku 42 procent wszystkich spraw wszczęto postępowania, a w 57,5 procent spraw nie podjęto żadnych czynności. - Za tymi wnioskami stoją rodziny i dzieci, które oczekują na pozytywne załatwienie tych spraw - dodała.

Wydane decyzje

Rafalska zwróciła uwagę, że w pierwszych dwóch tygodniach od przejęcia zadania w samym tylko województwie opolskim wydano prawie 650 decyzji. Resort podał, że brak wszczęcia przed 1 stycznia 2018 roku postępowania w zakresie świadczenia wychowawczego w największym stopniu dotyczy samorządów województw: opolskiego (4722 - 100 procent wszystkich spraw), lubuskiego (5372 - 85,42 procent) i zachodniopomorskiego (6314 - 83,77 procent). W zakresie świadczenia rodzinnych brak wszczętych postępowań przed 1 stycznia 2018 roku dotyczy najbardziej samorządów województw: opolskiego (8894 - 83,35 procent), mazowieckiego (5210 - 82,86 procent) i zachodniopomorskiego (3857 - 76,04 procent wszystkich spraw). Szefowa resortu rodziny i pracy zwróciła uwagę, że służby wojewodów przejęli pracowników, którzy zajmowali się koordynacją systemów. - W urzędach wojewódzkich zostało zatrudnionych 437 pracowników regionalnych ośrodków polityki społecznej, co stanowi ponad 92 procent wszystkich pracowników, którzy zajmowali się koordynacją - powiedziała.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości