500 plus przed świętami. Rafalska: wypłata jest bardzo wyczekiwana

Z kraju

Rafalska o skutkach programu 500 plustvn24
wideo 2/3

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaapelowała do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o wypłatę świadczenia z programu Rodzina 500 plus jeszcze przed Bożym Nagrodzeniem. Pozwoli to wielu rodzinom przygotować się do zbliżających się świąt - argumentowała Rafalska.

Minister zwróciła uwagę w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej MRPiPS, że święta Bożego Narodzenia to bardzo szczególny czas dla polskich rodzin. - Podczas tego jednego z najważniejszych świąt chrześcijańskich rodziny mają możliwość celebrowania wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, a jednocześnie, co jest tak ważne w obliczu szybko pędzącego na co dzień świata, umacniania więzi rodzinnych - podkreśliła.

Apel minister

- Aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia upłynęły w prawdziwie rodzinnej i spokojnej atmosferze, zwracam się do władz wszystkich gmin o wypłatę polskim rodzinom świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 plus jak najszybciej przed świętami - zaapelowała szefowa MRPiPS. Argumentowała, że wypłata świadczenia jeszcze przed Bożym Narodzeniem pozwoli wielu rodzinom przygotować się do świąt, "tak aby mogły być one przeżyte godnie i bez zbędnych trosk". - Wielość wydatków przed świętami powoduje, że wypłata świadczenia wychowawczego jest obecnie bardzo wyczekiwana przez wiele polskich rodzin. Każdy z nas przecież pragnie, aby święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe, pełne serdeczności, życzliwości i wielkiej radości - zaznaczyła minister. Rafalska w oświadczeniu podziękowała samorządowcom za sprawną obsługę 500 plus. Życzyła pracownikom samorządowym, aby święta Bożego Narodzenia upłynęły "w atmosferze miłości, oddania i jedności".

Rodzina 500 plus

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodziny z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnościami) mogą otrzymać wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Świadczenie z programu 500 plus otrzymują również dzieci w pieczy zastępczej. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko do 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raporty: