Nowe stacje paliw mają mieć przewijaki. Branża obawia się kosztów

Z kraju

ShutterstockMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa chce, aby na każdej nowej stacji paliwowej, dysponującej pawilonem o powierzchni większej niż 100 metrów kwadratowych, znajdowało się miejsce do przewijania i karmienia niemowląt

Branża paliwowa zwraca uwagę na problemy, które mogą wkrótce dotknąć operatorów stacji paliw. Wszystko przez projekt przepisów nakazujący wydzielenie pomieszczeń do karmienia i przewijania niemowląt.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce, aby na każdej nowej stacji dysponującej pawilonem o powierzchni większej niż 100 metrów kwadratowych, znajdowało się miejsce do przewijania i karmienia niemowląt - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Przewijaki na stacjach

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) twierdzi, że zorganizowanie miejsc, w których możliwe jest karmienie i przewijanie niemowląt, ma uzasadnienie jedynie w wybranych lokalizacjach - głównie na stacjach, zlokalizowanych przy drogach tranzytowych.

"Takie pomieszczenia już obecnie są udostępniane przez właścicieli stacji paliw. W opinii branży, dalsze decyzje co do udostępnienia miejsca dostosowanego do karmienia i przewijania niemowląt powinno być pozostawione właścicielowi stacji paliw" - czytamy.

Zdaniem organizacji trudno wprowadzać takie rozwiązania na stacjach usytuowanych w miastach.

POPiHN dodaje również, że zapis, jaki znalazł się w przekazanym do notyfikacji projekcie, nie uwzględnia głosu branży paliwowej. O ile w wersji projektu z kwietnia 2017 roku przewidywano jednolite traktowanie wszystkich kategorii podmiotów handlowych ("w budynkach gastronomii, handlu lub usług, a także stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m kw."), to w wersji przekazanej do notyfikacji przewidziano kryterium 1000 m kw. dla w budynków gastronomii, handlu lub usług, zaś 100 m kw. - dla budynków stacji paliw.

"W naszym odczuciu takie uprzywilejowanie pozostałych punktów handlowych i gastronomicznych wobec stacji paliw zwiększy koszty ich funkcjonowania, tym bardziej że zapotrzebowanie na tego typu pomieszczenia w przypadku stacji zlokalizowanych na obszarze miast jest obecnie minimalne" - tłumaczą przedstawiciele branży.

Nowe obiekty

"W przypadku mniej atrakcyjnych lokalizacji inwestorzy będą dążyli do ograniczenia kosztów i nie przekroczenia w projekcie progu 100 m kw. powierzchni użytkowej, co spowoduje sztuczne zmniejszenie powierzchni sali sprzedaży. To doprowadzi do pogorszenia ekspozycji oferty handlowej, utrudni zakupy i ograniczy konkurencyjność stacji paliw wobec innych obiektów handlowych - szczególnie w małych miejscowościach, a więc tam, gdzie utrzymanie działania stacji paliw często jest ściśle powiązane z możliwością prowadzenia sprzedaży artykułów pozapaliwowych" - wymienia POPiHN.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie nowelizacja wejdzie w życie. Trwa procedura notyfikacji. Jak mówił na początku sierpnia wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku.

Autor: tol/ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock