Urzędnik bez konkursu. Prezydent podpisał ustawę o służbie cywilnej

Z kraju

tvn24Urzędnik bez konkursu. Prezydent podpisał ustawę o służbie cywilnej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powoływaniu wyższych urzędników służby cywilnej bez konkursu - poinformowała w czwartek szefowa Kancelarii Prezydenta. Ustawę Sejm uchwalił 30 grudnia, a Senat przyjął w sylwestra.

Co w ustawie?

1. Stanowiska w służbie cywilnej mają być obsadzane w drodze powołania, a nie konkursu.

2. Stosunek pracy z osobami zajmującymi wysokie stanowiska urzędnicze w dniu wejścia w życie noweli, wygasną po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Nie stanie się tak, jeżeli przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

3. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy będzie mogło nastąpić za wypowiedzeniem. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, lub wypowiedzenia będzie przysługiwała odprawa pieniężna przewidziana dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji urzędu.

4. Likwidacja wobec szefa służby cywilnej wymóg posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej 7-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych.

5. Likwidacja wobec szefa służby cywilnej wymóg, by nie był członkiem partii politycznej w okresie 5 lat poprzedzających objęcie tego stanowiska; ma on nie być członkiem partii politycznej w momencie objęcia stanowiska.

6. Prezesa ZUS ma powoływać premier, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu.

Kogo dotyczą zmiany?

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej to: dyrektor generalny urzędu; dyrektor i zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej w KPRM, ministerstwie i urzędzie centralnym; dyrektor i zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej w urzędzie wojewódzkim; wojewódzki lekarz weterynarii i jego zastępca; kierujący komórką organizacyjną i jego zastępca w Biurze Nasiennictwa Leśnego.

Zgodnie z nowelizacją m.in. dyrektora generalnego urzędu powoływać mają ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, szef KPRM lub wojewoda; wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępców - Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.

Senat uchwalił ustawę o służbie cywilnejTVN24 BiS

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock