Z kraju

Prawdziwa cena franka

Z kraju

Spread - różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty, która sprawia, ze banki zarabiają dodatkowo nawet do 8% na każdym kredycie. Jak zminimalizować różnice kursowe i płacić mniej?
J.RembiszPrawdziwa cena franka

Spread - różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty, która sprawia, ze banki zarabiają dodatkowo nawet do 8% na każdym kredycie. Jak zminimalizować różnice kursowe i płacić mniej?

Spread - różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty, która sprawia, ze banki zarabiają dodatkowo nawet do 8% na każdym kredycie. Jak zminimalizować różnice kursowe i płacić mniej?

Autor: J.Rembisz

Źródło zdjęcia głównego: J.Rembisz

Pozostałe wiadomości