Polacy spokojni o pieniądze. Na codzienne życie mają, na więcej muszą oszczędzać

Z kraju

tvn24Rafalska: pieniądze na program Rodzina 500 plus są i będą

Ponad połowa ankietowanych Polaków twierdzi, że żyje im się średnio – pieniędzy starcza na co dzień, ale muszą oszczędzać na poważniejsze zakupy. Z najnowszego sondażu CBOS wynika także, że odsetek osób spokojnych o swoje finanse jest najwyższy od dwudziestu lat i wynosi 30 proc.

Badanie CBOS z początku marca br. odnośnie sytuacji finansowej Polaków wykazało, iż ponad jedna czwarta badanych obawia się biedy. Przy czym 21 proc. uważa, że "jakoś sobie z nią poradzi". 6 proc. odczuwa wobec niej bezradność.

Zdecydowana większość nie ma takich obaw, w tym ponad dwie piąte (42 proc.) nie boi się ubóstwa, choć bierze pod uwagę pogorszenie sytuacji materialnej. Pozostali respondenci byli całkowicie spokojni o swoją finansową przyszłość.

Polacy ponadprzeciętnie

Badanie pokazuje również, że odsetek Polaków żyjących na ponadprzeciętnym poziomie jest najwyższy od 1993 r., a oceniających swoją sytuację finansową poniżej przeciętnej - najniższy.

Ponad połowa ankietowanych (55 proc.) twierdzi, że żyje im się średnio – starcza na co dzień, ale muszą oszczędzać na poważniejsze zakupy.

Mniej więcej co czwarty respondent miał większą swobodę w gospodarowaniu domowym budżetem. 24 proc. oceniło, że żyje dobrze bez specjalnego oszczędzania, 2 proc. - że bardzo dobrze i może sobie pozwolić na pewien luksus. 17 proc. ankietowanych deklaruje, że żyje skromnie i na co dzień musi bardzo oszczędnie gospodarować. 2 proc. badanych określa życie swojej rodziny jak bardzo biedne i przyznaje, że nie starcza im na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Standard życia a wykształcenie

Sytuacja finansowa badanych w dużym stopniu związana jest z poziomem wykształcenia - podaje CBOS. Więcej niż co trzeci badany z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym deklaruje, że jego rodzina żyje skromnie lub biednie, podczas gdy zaledwie co siedemnasty z wykształceniem wyższym tak właśnie charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w swojej rodzinie. Z kolei ponad dwie piąte ankietowanych z wykształceniem wyższym i jedynie 16 proc. respondentów z wykształceniem podstawowym żyje na poziomie ponadprzeciętnym. Młodsi ankietowani oceniają lepiej swój standard życia niż starsi. Poczucie całkowitego bezpieczeństwa materialnego najczęściej wyrażają ankietowani o dochodach wynoszących co najmniej 2000 zł na osobę, najmłodsi respondenci w wieku 18–24 lata, mieszkający w dużych miastach liczących 100–500 tys. mieszkańców oraz absolwenci wyższych uczelni.

Kiedy brakuje pieniędzy

Jedna trzecia badanych zadeklarowała, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zdarzały się sytuacje braku na wydatki związane z wypoczynkiem (33 proc.), niewiele mniej w tym kontekście mówiło o zakupie sprzętu i rzeczy do wyposażenia domu (30 proc). Co szósty ankietowany stwierdził, że nie starczyło mu lub jego rodzinie na wydatki związane z leczeniem (17 proc.) i mniej więcej tyle samo – że w ich gospodarstwach domowych z przyczyn finansowych ograniczane były wydatki na życie kulturalne (16 proc). Co ósmy respondent zadeklarował, że w jego rodzinie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy brakowało pieniędzy na zakup ubrania, butów (12 proc.), a niewielu mniej nie starczało na zakup żywności lub regulowanie opłat mieszkaniowych (po 10 proc.). Relatywnie niewiele rodzin musiało ograniczać zakupy środków czystości, wydatki na higienę osobistą (6 proc.) lub wydatki związane z nauką i kształceniem. Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) deklaruje, że ich rodziny nie miały problemów z zaspokojeniem potrzeb w żadnej z uwzględnionych dziedzin, 44 proc. takie problemy miało. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo pomiędzy 2 a 9 marca br., na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Autor: kp/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock