Z kraju

Nie zawsze najniższa emerytura wynosi 1000 zł. Ministerstwo chce załatać luki

Z kraju

Co dalej z emeryturami Polaków?
Co dalej z emeryturami Polaków?
wideo 2/4

Od 1 marca 2017 roku emerytom przysługują najniższe świadczenia w wysokości 1000 zł. Nie wszyscy jednak mogli liczyć na takie wypłaty. Teraz przepisy mają zostać skorygowane.

Wyjątkiem były osoby, którym z urzędu przyznano emeryturę zamiast renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Mogły one liczyć tylko na to, że przyznana emerytura nie będzie niższa od pobieranego dotychczas świadczenia.

Nowy projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że emerytury przyznane z urzędu będą również objęte gwarancją kwoty najniższego świadczenia i wyniosą:

- 1000 zł w przypadku zmiany renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na emeryturę

- 750 zł w przypadku zmiany renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na emeryturę

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, takie rozwiązanie zapobiegnie zróżnicowaniu wysokości świadczeń w zależności od daty przyznania emerytury z urzędu oraz uporządkuje obecnie obowiązujące rozwiązania".

Proponowana nowelizacja zakłada jeszcze jedną zmianę. Ministerstwo chce, aby osoby które osiągnęły wiek emerytalny lub którym ustalono prawo do emerytury, nie mogły pobierać renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę. Wyjątkiem byłyby renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Prawo do emerytury w nowej wysokości będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy.

Autor: KN//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości