Z kraju

Zmiany w przepisach o pomocy kredytobiorcom. Jest podpis prezydenta

Z kraju

Frankowicze o ustawie prezydenckiej
Frankowicze o ustawie prezydenckiejTVN24 BiS
wideo 2/6

Prezydent podpisał nowelę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, celem ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, jest zmiana mechanizmu wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są obowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

Nowelizacja zmienia przepisy uchwalone jesienią 2015 roku, w poprzedniej kadencji Sejmu.

Wydłużenie okresu pomocy

Jak wyjaśniła w środę Kancelaria Prezydenta, znowelizowana ustawa przewiduje wydłużenie okresu pomocy kredytobiorcom z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1500 zł do 2000 zł miesięcznie (maksymalnie w wysokości 72 000 złotych). "Jednocześnie ustawodawca wprowadził mechanizm częściowego umorzenia pozostałych do zwrotu środków, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia" - napisano w komunikacie KPRP. Jak czytamy, nowelizacja zapewnia możliwość wystąpienia przez kredytobiorcę, za pośrednictwem kredytodawcy, do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (Rachunek Funduszu Wsparcia prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego i on dokonuje wypłat - red.), z wnioskiem o dodatkową weryfikację wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia - w przypadku jego odrzucenia przez kredytodawcę.

"Kredytobiorca może to zrobić w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku. Rada Funduszu dokona ponownej weryfikacji wniosku niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy, rozstrzygając w przedmiocie spełnienia lub niespełnienia warunków przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia" - podano. "Zgodnie z wprowadzonym do ustawy nowelizowanej przepisem art. 6a, wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego zarówno w okresie rozpatrywania wniosku o wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia jak i dodatkowej weryfikacji (w przypadkach, o których mowa w ustawie) nie wywołuje skutku względem kredytobiorcy" - poinformowano.

Wsparcie będzie przysługiwało, tak jak dotychczas kredytobiorcy, który utracił zatrudnienie (posiada status bezrobotnego), a także gdy koszty kredytów przekraczają 50 proc. dochodów (dotąd było 60 proc.).

Wykreślenie Funduszu Konwersji

Ustawa o wsparciu kredytobiorców nie rozróżnia zobowiązań na zaciągnięte w złotych i walutowe. Z myślą o frankowiczach prezydencki projekt wprowadzał jednak inny fundusz - Fundusz Konwersji.

Miał on zostać utworzony z wpłacanych kwartalnie składek banków, uzależnionych od wielkości ich własnych portfeli kredytów denominowanych i indeksowanych (maksymalnie 0,5 proc. wartości bilansowej portfela kredytów podlegających restrukturyzacji).

Banki, które zdecydowałyby się "odwalutowywać" kredyty odnoszone do walut obcych, mogłyby - w myśl tamtych przepisów - liczyć na zwrot różnic bilansowych między wartością kredytów przed i po restrukturyzacji (konwersji). Spory o przepisy dotyczące Funduszu Konwersji - zdecydowany sprzeciw wyrażał m.in. sektor bankowy - powodowały, że ustawa długo nie była uchwalana, a zajmująca się nią podkomisja nie kończyła pracy. Ostatecznie zapisy o tym Funduszu zniknęły z ustawy. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, z wyjątkiem art. 7 (jest to przepis o charakterze dostosowującym), który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Autor: mp//dap / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Pozostałe wiadomości