"Górny pułap 500 plus bez sensu". Pieniądze jednak dla wszystkich rodziców?

Z kraju

TVN24 BiSPropozycja ministra finansów nieprzyjęta. 500 plus jednak dla wszystkich?

- W ustawie wysłanej do konsultacji społecznych nie ma górnego progu przy 500 plus - napisał na Twitterze Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. To może oznaczać, że rząd nie posłucha ministra finansów Pawła Szałamachy, który wskazywał na konieczność wprowadzenia progu dochodowego.

W piśmie, które 21 grudnia br. wysłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minister finansów Paweł Szałamacha uzasadnia w nim, że realizacja programu oznacza znaczący wzrost wydatków budżetu państwa.

Dlatego minister finansów chciał ograniczenia wypłaty 500 zł na drugie dziecko poprzez wprowadzenie kryterium dochodowego.

"Przedstawiony projekt nie zakłada żadnych kryteriów dochodowych przy udzielaniu świadczeń, poza świadczeniem na pierwsze dziecko. Dlatego należy rozważyć wprowadzenie również pułapu górnego, tj. średnich zarobków na członka rodziny, który uprawniałoby do otrzymania takiego świadczenia. Świadczenie ma być świadczeniem wychowawczym, a zatem należałoby rozważyć te przesłanki, tj. posiadanie odpowiednich środków na wychowanie" - argumentował w piśmie Paweł Szałamacha.

Bez uznania

Pomysł ten jednak nie znalazł uznania w oczach ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, która odpowiada za kształt ustawy o o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- Górny pułap 500+ bez sensu. Przy 5 tys. ledwie 80 mln oszczędności na 23 mld i 11 tys. rodzin bez świadczeń. A trzeba weryfikować 2,7 mln rodzin - napisał na Twitterze Bartosz Marczuk.

Program Rodzina 500 plus, w ramach którego rodzice otrzymają 500 zł miesięcznie na każde drugie dziecko przesłany do konsultacji społecznych, nie stawia żadnych kryteriów dochodowych. Za wyjątkiem osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko (dochód nieprzekraczający 800 zł na osobę bądź dziecko niepełnosprawne (do 1,2 tys. zł).

- W ustawie wysłanej do konsultacji społecznych (po międzyresortowych) nie ma górnego progu przy 500 plus. To program demograficzny, a nie socjalny - podkreślił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Konsultacje społeczne projektu będą trwały 30 dni.

Konsultacje trwają

Brak progu dochodowego w Rodzina 500 plus przewidziano także w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa.

"Środki na projekt 500 plus w formule zaproponowanej przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej tj. na drugie i kolejne dziecko przy kryterium dochodowym tylko i wyłącznie w przypadku pierwszego dziecka, są zabezpieczone w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok" - czytamy we wtorkowym komunikacie ministerstwa finansów.

Oszacowano, że wydatki budżetu państwa na ten cel wyniosą 17 mld 55 mln zł.

Jak podkreślono w komunikacie, 23 grudnia 2015 roku do resortu wpłynął poprawiony projekt ustawy, który obecnie jest przedmiotem konsultacji społecznych.

Do 22 stycznia 2016 roku natomiast, minister finansów może przekazać Przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego, ewentualne uwagi do aktualnego projektu.

ZOBACZ PROJEKT USTAWY BĘDĄCY PRZEDMIOTEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Autor: mb/km / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: