Bezrobocie w grudniu niższe niż rok temu. Bez pracy ponad milion Polaków

[object Object]
Prawie połowa bezrobotnych nie chce pracytvn24bis.pl
wideo 2/4

W grudniu 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,6 procent i w porównaniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie wzrosła - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z grudniem roku 2016 bezrobocie było niższe o 1,6 punktu procentowego.

MRPiPS podało, że liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2017 roku wyniosła 1,08 mln i w porównaniu do końca listopada 2017 wzrosła o 15,4 tys. osób (o 1,4 proc.). Wzrost liczby bezrobotnych był słabszy niż przed rokiem- podkreśliło ministerstwo.

Z danych resortu wynika, że wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2017 roku w porównaniu do listopada wystąpił w 12 województwach. Najbardziej (o 0,3 punktu proc.) wzrosło bezrobocie w województwie opolskim, w którym wystąpił też zdecydowanie najsilniejszy procentowy wzrost liczby bezrobotnych, ale jednocześnie odnotowano wzrost liczby ofert pracy. W czterech województwach: mazowieckim, podlaskim, pomorskim i wielkopolskim stopa bezrobocia w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się.

Oferty pracy

Resort rodziny i pracy zwrócił uwagę, że głównymi powodami wzrostu bezrobocia w grudniu 2017 roku były m.in. powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu umów na czas określony, spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy, zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2017 roku wyniosła niemal 95 tys. i w porównaniu do listopada 2017 roku spadła o 35,4 tys. (tj. o 27 proc.).

Pomimo spadku liczby ofert pracy w grudniu w stosunku do listopada nadal była ona o 4,3 tys., czyli o 4,7 proc., wyższa od liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy w grudniu 2016 r.

Malejące bezrobocie

Resort zwrócił uwagę, że stopa bezrobocia w końcu 2017 roku była najniższa od 1991 roku (biorąc pod uwagę analogiczny miesiąc - grudzień). Przypomniano, że w 2017 roku liczba bezrobotnych spadła o 252,1 tys. osób, tj. o 18,9 proc., podczas gdy w 2016 roku liczba bezrobotnych spadła o 228,2 tys. osób, tj. o 14,6 proc.

MRPiPS zaznaczyło, że stopa bezrobocia w grudniu 2017 r. była niższa od 8 proc. przyjętych w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2017.

"Jedną z przyczyn spadku liczby bezrobotnych w 2017 roku w porównaniu do roku ubiegłego było ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w dynamice wzrostu PKB, która była silniejsza niż w 2016 roku" - podkreślił resort rodziny i pracy.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że utrzymujący się wzrost gospodarczy wpłynął na wzrost liczby ofert pracy w skali roku. "W całym 2017 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 mln 692,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 198 tys. (o 13,2 proc.) więcej niż w 2016 roku (1 mln 494,9 tys.)" - zaznaczono.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości