Zielone światło do likwidacji OFE. Chcą zachęcić do dobrowolnego oszczędzania

Z kraju

Krzysztoszek o wcześniejszych emeryturach kobietTVN24 BiS
wideo 2/5

Głównym celem projektu ustawy w sprawie zmian w systemie emerytalnym, nad którym kończą się prace, będzie stworzenie warunków dla rozwoju dobrowolnych form oszczędzania na starość - podkreśliło w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Rekomendacje zmian w OFE zostały przedstawione w dwóch dokumentach, przyjętych przez Radę Ministrów. Chodzi o analizy systemu emerytalnego i określenia zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE oraz o "Strategię na rzecz Odpowiedzianego Rozwoju". "Aktualnie kończą się prace nad projektem ustawy wdrażającej koncepcję zarysowaną w tych dokumentach. Wiodącą rolę w finalizacji tego projektu ustawy odgrywa Ministerstwo Finansów" - podkreśliło MRPiPS w komunikacie zamieszczonym na jego stronie.

Oszczędzanie na starość

Resort zwrócił uwagę, że przygotowywany projekt ustawy uwzględniać będzie zarówno potrzeby rynku kapitałowego, jak i bezpieczeństwo przyszłych ubezpieczonych.

"Jednym z zasadniczych celów tego projektu będzie stworzenie warunków dla rozwoju dobrowolnych form oszczędzania na starość" - zaznaczono. Pod koniec grudnia rząd zarekomendował przeznaczenie pozostałych w Otwartych Funduszach Emerytalnych środków w 25 proc. na Fundusz Rezerwy Demograficznej i w 75 proc. na Indywidualne Konta Emerytalne. Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) gromadzi środki na wypłatę emerytur, gdy nie będzie dostatecznych środków budżetowych na ten cel, gdy zmieni się struktura demograficzna osób starszych i pracujących w Polsce. Środki gromadzone w FRD pochodzą z odpisu od składki emerytalnej oraz z prywatyzacji.

Pracownicze Programy Kapitałowe

Planowane jest stworzenie powszechnych dobrowolnych pracowniczych programów kapitałowych (Pracownicze Programy Kapitałowe i Indywidualne Programy Kapitałowe) opartych na automatycznym zapisaniu pracowników w wieku od 19 do 55 lat z sektora przedsiębiorstw.

"Przy tworzeniu takich programów należałoby rozważyć możliwość uczestnictwa w nich pracowników sfery budżetowej, którzy w przyszłości ze względu na wysokość swoich wynagrodzeń otrzymają relatywnie niskie świadczenia, a nie mając wystarczających środków na samodzielne oszczędzanie z myślą o emeryturze silnie odczują lukę w dochodach po przejściu na emeryturę" - zapisano. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki informował w ubiegłym miesiącu, że reforma OFE wejdzie w życie od początku lipca przyszłego roku, a nie - jak planowano - już w styczniu.

Reforma emerytalna

W lipcu 2016 r. Morawiecki zaprezentował Program Budowy Kapitału, który jest jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne - 75 proc. aktywów ma trafić na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Polaków (IKZE). Natomiast pozostałe 25 proc. - do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanie którym ma przejąć PFR. Zgodnie z pierwotnym planem przekształcenie OFE miałoby nastąpić od stycznia 2018 roku Drugi element planowanej reformy to upowszechnienie pracowniczych planów kapitałowych w celu oszczędzania na emeryturę.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock