Zmiany w aktach urodzenia. Będą w nich nowe informacje

Z kraju

W kraju urodziło się najwięcej dzieci od 2010 rokuTVN24 BiS
wideo 2/3

Senat poparł nowelę ustawy o ewidencji ludności, która między innymi umożliwia zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet. W aktach urodzenia pojawią się też numery PESEL rodziców.

Obecnie, aby zgłosić narodziny dziecka rodzic osobiście musi udać się do urzędu. Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie to konieczne. Rejestracji będzie można dokonać przez internet. Zgłoszenie online będzie musiało zawierać oświadczenie o wyborze imienia dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do rodzica zostanie odesłany - w formie elektronicznej lub papierowej - odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r.

Powiązanie dziecka z rodzicem

To nie jedyne zmiany. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami. Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Przyjęte przez Senat przepisy mają to zmienić - zakładają umieszczenie numerów PESEL rodziców w akcie urodzenia dziecka. Te przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2018 r. Ponadto zaproponowano, aby wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy było możliwe także w formie dokumentu elektronicznego.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock